Gemeente start aanbestedingstraject zwembad De Hoge Bomen

Gemeente Westland

Naaldwijk 20.01.2015 - De gemeente start binnenkort de aanbesteding van zwembad De Hoge Bomen.  Hiermee wil het college externe partijen de

gelegenheid geven De Hoge Bomen na 1 januari 2016 voort te zetten. Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een aanbestedingsbestek waarin de gemeentelijke voorwaarden worden beschreven.

De gemeente Westland heeft de huur- en exploitatieovereenkomst met Optisport voor zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk per 1 januari 2016 opgezegd. Hiermee is uitvoering gegeven aan het besluit van de gemeenteraad bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015 om af te zien van de bouw van een centraal zwembad en door te gaan met drie kwalitatief goede zwembaden, te weten Maesemunde (’s-Gravenzande), Vreeloo (De Lier) en De Boetzelaer (Monster).

“Het aanbestedingstraject dat nu wordt gestart moet duidelijk maken of er partijen zijn die zwembad De Hoge Bomen willen voortzetten”, aldus wethouder El Mokaddem. “Daarbij worden ook andere functies, zoals bijvoorbeeld een wellness center, niet op voorhand uitgesloten.”