Gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/10/2013 09:25 - Gewijzigd op 31/10/2013 09:39

 Westland 31.10.2013 - Vanaf 2015 gaat de gemeente de hoofdrol spelen in het aanpakken van jeugd- en gezinsproblemen.  

De gemeente Westland wordt dan, net als alle andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor de jeugdzorg.(foto steunfonds Jeudzorg.nl)

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde donderdag 17 oktober jl. vóór dit kabinetsplan. De nieuwe Jeugdwet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Naar verwachting behandelt deze het wetsvoorstel vóór 1 januari 2014.

Vanaf 2015 liggen alle taken en verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg bij de gemeente. Naast preventie en opvoedingsondersteuning, die nu al door de gemeente wordt uitgevoerd, komen daar taken bij, zoals alle vormen van jeugdhulp waaronder ook specialistische hulp zoals jeugd geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Het moet met minder

Jeugdzorg is op dit moment verdeeld over twee ministeries, de provincie en de gemeente. Door dit te bundelen bij de gemeenten is de verwachting dat er beter en breder gekeken wordt naar wat echt nodig is. Hierdoor wordt er minder een beroep gedaan op dure gespecialiseerde hulp.

Vanwege de bezuinigingen is er 450 miljoen euro minder beschikbaar voor de gemeenten samen, om al deze taken uit te voeren. De gemeenten krijgen nog dit jaar duidelijkheid over het budget.