Gemeente Westland pakt eenzaamheid aan

Gemeente Westland

Naaldwijk 13.06.2019 - Gemeente Westland zet de komende jaren stevig in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Dit is hard nodig, want het aantal eenzamen in Westland stijgt. Daarom wil de gemeente eenzaamheid sneller en beter signaleren, aansluiten op en versterken van bestaande initiatieven en een breed gedragen coalitie vormen.

Wethouder Piet Vreugdenhil: “Eenzaamheid betekent dat je iets mist. Je voelt je niet verbonden en hebt minder sociale relaties dan je zou willen. Dat kan gevoelens geven van zinloosheid, verdriet, angst en leegte. Sommige mensen krijgen ook lichamelijke en psychische klachten door eenzaamheid. Hoe eerder eenzaamheid wordt herkend, hoe meer je kunt doen voor iemand.”

Aanpak

De gemeente sluit met haar aanpak aan bij het landelijk actieplan ‘Een tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo kan eenzaamheid sneller en beter gesignaleerd worden. Als buren, vrijwilligers en professionals eenzaamheid opmerken, kunnen ze dit bespreekbaar maken en wijzen op activiteiten en voorzieningen. Ook is het de bedoeling dat er een digitaal meldpunt komt. Een ander doel is het versterken van de gemeenschap. Vreugdenhil: “Samenwerking tussen mensen en organisaties op lokaal niveau is essentieel. We willen het netwerk van mensen en organisaties uit het hele Westland sterker maken, een coalitie tegen eenzaamheid. De eenzame zal zelf ook een stap moeten zetten, maar de omgeving kan daarbij helpen.”

Aanleiding

Eenzaamheid is een actuele en urgente opgave en onderdeel van het Westlandprogramma 2018-2022. Eerder werd de motie van de gemeenteraad over dit onderwerp unaniem aangenomen. Volgens de laatste Gezondheidsmonitor is 38% van de inwoners van Westland vanaf 19 jaar weleens eenzaam. In 2012 was dit nog 31%. Hiervan is 8% ernstig eenzaam.

Ambitie

De komende jaren wil de gemeente eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan. De gemeente streeft het volgende na:

-     ernstige eenzaamheid van 8% naar 4%.
-     matige en ernstige eenzaamheid bij mensen van 65 jaar en ouder van 44% naar 36% en bij 19-65 jarigen van 38% naar 30%. Bij jongeren van 34% naar 30%.

Achtergrond

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Eenzame of sociaal geïsoleerde mensen participeren minder of niet in de samenleving en maken meer gebruik van zorg. Eenzaamheid treft vooral alleenstaande ouders, 65-plussers, mensen met een migratieachtergrond of een lagere opleiding. Ook ingrijpende gebeurtenissen als scheiding, verhuizing, ziekte en overlijden van een partner spelen een rol.

Meten en monitoren

Meten en monitoren van de ontwikkeling van eenzaamheid gebeurt via GGD-onderzoeken. De uitkomsten zijn vierjaarlijks beschikbaar. De eerstvolgende meting vindt plaats in 2020. De gemeente hanteert deze betrouwbare metingen om de resultaten te volgen en te vergelijken met eerdere uitkomsten.