Gemeente Westland schikt met Kwekers in de Kunst

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/03/2020 11:29 - Gewijzigd op 24/03/2020 11:34

Westland 24.03.2020 - In december 2019 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Kwekers in de Kunst tegen het college van B&W van de gemeente Westland.

Dit inzake een toezegging van het college van B&W aan Kwekers van € 100.000 voor een door Kwekers te verzorgen theaterproductie. Kwekers is daarbij door de Rechtbank in het gelijk gesteld.

WV: Onderzoek bewijst ondeugdelijke bestuurscultuur in Westland

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank in deze zaak hebben beide partijen in goed overleg overeenstemming bereikt. De gemeente betaalt aan Kwekers in de Kunst een bedrag van € 45.000, bovenop het in 2017 beschikbaar gestelde bedrag van € 40.000.

Als tegenprestatie verzorgt Kwekers in de Kunst een tweetal voorstellingen. Kaarten hiervoor worden door de gemeente Westland aan nader te bepalen groepen uit de samenleving beschikbaar gesteld. Op verzoek van de gemeente Westland vinden de voorstellingen plaats in een theater in Den Haag.