Gemeente wil leegstaande gebouwen en gronden anders benutten

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/02/2013 16:04 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 19.02.2013 - De gemeente Westland gaat van start met het project ‘Tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen’. Doel is om braakliggende gronden en leegstaande gebouwen tijdelijk een andere invulling te geven.  

Gestart wordt met een paar pilots om ervaring op te doen. Parallel daaraan worden spelregels opgesteld en wordt een overzicht gemaakt van potentiële locaties die tijdelijk anders gebruikt kunnen worden. Het is de bedoeling dat er voor de zomer van 2013 zicht is op de mogelijkheden.

Als gevolg van de economische situatie, waardoor investeringen uitblijven, liggen er op verschillende plekken in Westland gronden braak. Ook heeft de gemeente gebouwen in tijdelijk beheer die voorlopig niet worden ontwikkeld. Het uitblijven van ontwikkelingen kost geld. Bovendien worden lege plekken in de leefomgeving als lelijk en onveilig ervaren.

De gemeente wil daarom meewerken aan initiatieven om gronden en gebouwen tijdelijk anders te benutten. Belangrijk is dat initiatieven de leefbaarheid vergroten. Ze mogen de gemeente geen geld kosten maar moeten als het enigszins mogelijk is economisch voordeel opleveren.

Kansenkaart

Om kennis en ervaring op te doen, worden het komende half jaar verschillende pilots gestart. Denk aan het aanleggen van een moestuin en een gebouw om startende ondernemers te faciliteren. Naast het opstellen van spelregels om wildgroei te voorkomen, ontwikkelt de gemeente een zogenaamde ruimtelijke kansenkaart.

Dit wordt een soort marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Om potentiële initiatiefnemers op (goede) ideeën te brengen komt er bovendien op de gemeentelijke website een overzicht van voorbeelden van initiatieven. Na de zomer kunnen nieuwe initiatieven bij de gemeente worden ingediend.