Gemeente wil turnhal op sportpark Hoge bomen

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/05/2013 10:59 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Naaldwijk 15.05.2013 - Turnen binnen het Westland in een sporthal met onder andere goede toestellen die gewoon kunnen blijven staan. Dat is wat de Stichting Westlandse Gymnastiekverenigingen (SWGV) en de Stichting Topturnen Westland graag willen.  

Op dit moment kan dat niet en gaan de gymnastiekverenigingen vaak naar gymnastiekzalen buiten Westland. Daarom wil het college van B&W de SWGV in staat stellen een turnhal te realiseren op sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk. Het college stelt de raad voor om een bedrag van ruim €700.000, - beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve sportaccommodaties.

Op dit moment is er geen sporthal in Westland met goede valkuilen, aanloopbaan, vrije oefeningsvloeren en een vaste opstelling voor turners. Daardoor wordt er vaak laat ’s avonds of zelfs buiten Westland geturnd. Via de SWGV hebben de Westlandse gymnastiekverenigingen en de Stichting Topturnen Haaglanden & Westland aangegeven enthousiast te zijn over de turnhal en is er zelfs belangstelling van buiten Westland.

Wethouder M. el Mokaddem: “Sport en de sportverenigingen zijn in Westland een belangrijk deel van de samenleving. Deze turnhal maakt dat veel jonge Westlanders weer in hun eigen gemeente hun (top)sport kunnen beoefenen. Dat is winst voor hen én winst voor Westland. Ik hoop dan ook dat de raad meegaat in het voorstel en het krediet beschikbaar stelt.”

Bij het ontwerp van de turnhal is rekening gehouden met meervoudig ruimtegebruik. De kleedkamers worden bijvoorbeeld gedeeld met HV Westlandia en VV Naaldwijk. De twee verende vrije oefeningsvloeren maken de turnhal zeer geschikt voor gebruik door ouderen en kleine kinderen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: naast multifunctioneel gebruik wordt de exploitatie van de turnaccommodatie extra ondersteund.