Gemeente zegt huur- en exploitatieovereenkomst voor zwembad De Hoge Bomen op

Gemeente Westland

Naaldwijk 13.01.2015 - De gemeente Westland heeft de huur- en exploitatieovereenkomst met Optisport voor zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk per 1 januari 2016 opgezegd.

Hiermee is uitvoering gegeven aan het besluit van de gemeenteraad bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015 om af te zien van de bouw van een centraal zwembad en door te gaan met drie kwalitatief goede zwembaden, te weten Maesemunde (’s-Gravenzande), Vreeloo (De Lier) en De Boetzelaer (Monster).

 

Vraag en aanbod van zwemwater in Westland worden hierdoor meer met elkaar in evenwicht gebracht. Eerder, in 2007, besloot de gemeenteraad al om de verouderde zwembaden De Hoge Bomen en De Waterman (Wateringen) uiterlijk in 2016 te sluiten. Voor De Waterman geldt dat de gemeente het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! in 2013 de kans heeft gegeven dit zwembad zonder kosten voor de gemeente te exploiteren.

 

 

De gemeente beraadt zich momenteel op het vervolgtraject voor de locatie van zwembad De Hoge Bomen. Binnenkort zal hierover meer bekend worden.