Gemeente zet in op voorkomen gespecialiseerde zorg

Gemeente Westland

Westland 08.07.2016 - De Westlandse zorg zal in de toekomst meer gericht zijn op preventie waardoor minder mensen gebruik

hoeven te maken van gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Dat is een van de uitgangspunten uit de nota ‘Kernachtig Sociaal’ die deze week door de Westlandse gemeenteraad is vastgesteld.

De nota beschrijft de ambities en doelen van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van het sociale domein. De inwoners van Westland staan daarbij centraal: zij moeten kunnen blijven meedoen in en bijdrage aan de Westlandse samenleving, passende zorg ontvangen en gezond kunnen opgroeien. Door de financieel gezonde positie van de gemeente, zijn bezuinigingen niet nodig.  

Beleid voor opvang demente bejaarden aangepast

Om de ambities te bereiken, zijn ook veranderingen nodig. Dat doet de gemeente door te innoveren en te optimaliseren, niet door te versoberen. Wethouder De Goeij: “We gaan veel meer inzetten op preventie. Zo zorgen we dat mensen versterkt worden in hun eigen kracht en voorkomen we dat kleine problemen groot worden. En verwachten we een verschuiving van zware zorg naar lichtere zorg.”

Door de decentralisaties in 2015 werden gemeenten voor meer taken verantwoordelijk, zoals jeugdzorg en participatie. Dat geeft gemeente Westland de kans om beleid te maken en uit te voeren dat past bij de Westlandse samenleving. Hechte kernen, zorg dichtbij, sterke verbondenheid: typisch Westlandse kenmerken waaraan het sociale beleid recht wil doen. Daarvoor blijven we slimme samenwerking met partners zoeken en gaan we inwoners nog meer betrekken.

Betaald werk en participeren is een van de hoofdthema’s van het Sociaal beleidskader. De gemeente wil dat wie kan werken, gaat werken. Zaken die dat belemmeren, worden aangepakt. Dat doet de gemeente al, maar kan nog beter. Nog te veel Westlanders kunnen bijvoorbeeld onvoldoende lezen en schrijven. Wethouder Mohamed El Mokaddem: “Goede beheersing van de Nederlandse taal verbetert de uitgangspositie van mensen richting betaald werk. We werken al aan het tegengaan van laaggeletterdheid, maar gaan daar dus nog forser op inzetten met een extra Plan van Aanpak.”

Het kader gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma 2016-2020, waarin inspanningen en innovatieve projecten staan waar Westlanders beter van worden. Actuele ontwikkelingen in de samenleving krijgen daarbij extra aandacht. Zoals het feit dat verzorgingshuizen sluiten, en mensen dus - jong en oud - langer thuis blijven wonen. De gemeente ziet het als taak om dat op een verantwoorde manier te ondersteunen, samen met partners en inwoners zelf.