Gereguleerde wietteelt in het Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/04/2013 12:03 - Gewijzigd op 15/04/2013 12:08

Westland 15.04.2013 - Wiet verbouwen in de Westlandse kassen? Wie voor het eerst met deze vraag geconfronteerd wordt, denkt misschien dat kan niet waar zijn. Maar met wat achtergrondinformatie blijkt dat het niet eens zo'n gek verhaal is.  

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar wiet gaat telen in zijn tuin. Het legaal verbouwen maakt deel uit van een groter geheel en komt voort uit het softdrugsbeleid in Nederland. Hoe zit het ook alweer? Wiet mag legaal verkocht worden in coffeeshops, maar teelt is illegaal. Vanaf de achterdeur van de coffeeshop ontstaat er daarom een vrij schimmig gebied, waar sommige mensen zich met criminele activiteiten bezig houden. Een ongewenste situatie.

Uit schadelijkheidsonderzoeken waarin met name de effecten van het gebruik van cannabis met het gebruik van alcohol worden vergeleken, blijkt dat bij overmatig gebruik cannabis minder schadelijk is dan alcohol. In Nederland sterven jaarlijks 4000 personen aan de gevolgen van overmatig alcoholgebruik tegenover nul doden door overmatig cannabisgebruik. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat gebruik van cannabis en alcohol beide schadelijk zijn voor de gezondheid en zeker voor jonge mensen!

 

Net als van een glas wijn kan iemand ook van een jointje genieten. In het Westland zijn er genoeg mensen die wel eens blowen, ook al heeft onze gemeente geen coffeeshop. De ons omringende gemeenten, zoals Den Haag, Delft en Rotterdam hebben echter voldoende coffeeshops om in de behoefte van Westlanders te voorzien. Het bestuur van deze gemeenten buigen zich, worstelend met problemen die samenhangen met illegale teelt, over het vraagstuk van de bevoorrading van de coffeeshops.

Op 20 november 2012 is het coffeeshopbeleid in Nederland gewijzigd. Concreet heeft de fractie van D66 Rotterdam, samen met de fractie van GroenLinks, in november 2012 een motie ingediend gereguleerde wietteelt (bijvoorbeeld een gemeentelijke wietplantage) mogelijk te maken. Deze motie is aangenomen en burgemeester Aboutaleb heeft hierover een brief gestuurd aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Op 4 februari van dit jaar stuurde minister Opstelten op zijn beurt een brief aan álle gemeenten over het gewijzigde coffeeshopbeleid waarin hij ook een oproep doet om plannen van gemeenten op het gebied van wietteelt aan te leveren zodat hij die van een juridisch kader kan voorzien.

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft het rapport 'Roterodamum Botanicum, aanknopingspunten voor regulering van de cannabisteelt in Rotterdam' geschreven, waarin specifiek voor de gemeente Rotterdam twee scenario's worden beschreven voor gereguleerde teelt.

De eerste is een kleinschalig lokaal experiment en de tweede is een regionaal ("Metropoolregio") experiment waarin wordt gesteld dat de glastuinbouwkassen in het Westland hiervoor een ideale teeltlocatie vormen. Deze twee plannen zijn door burgemeester Aboutaleb ingediend bij minister Opstelten. Ze zullen in ieder geval van een juridisch kader worden voorzien. Het is dus nog niet zover dat een experiment al kan worden uitgevoerd.

Mocht er in de toekomst een legale mogelijkheid voor cannabisteelt zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat deze in het Westland kan plaatsvinden. Eerder werd ook al gereguleerde medicinale wiet geteeld in het Westland. De omstandigheden voor de teelt zijn in de kas erg goed.

Wat is er dan op tegen? Bovenstaand verhaal bevindt zich op het rationele en juridische vlak. In vraagstukken met betrekking tot cannabis spelen echter ook andere zaken een rol. De geldende moraal verbindt cannabis wellicht met criminaliteit, overlast, verslavingsproblematiek. Daarbij kunnen heftige emoties ontstaan. Deze wil ik zeker niet bagatelliseren. Maar om vraagstukken verder te brengen moeten we ons wel openen voor alle aspecten, ons goed laten voorlichten, weten waarover we spreken en niet impulsief reageren op onvolledige berichten in de media. Alleen op deze wijze kunnen we een eerlijk beleid ontwikkelen dat realistisch is en past bij een samenleving die wij graag willen.

Tamara van Riet

fractievoorzitter