Grafruimingen op Westlandse begraafplaatsen

Gemeente Westland

Westland 26.08.2015 - Van 14 september tot en met 15 oktober 2015 vinden werkzaamheden plaats op de algemene begraafplaatsen

de Lier en Wateringen, en rustplaats Molenlande in Monster. De werkzaamheden houden verband met het ruimen van graven. De begraafplaatsen zijn beperkt toegankelijk voor publiek om de werkzaamheden goed en respectvol te kunnen uitvoeren. (foto archief)

De gemeente probeert de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken, ook tijdens uitvaarten. De voorbereidende werkzaamheden starten voor de genoemde data. De nabestaanden van de algemene graven, waarvan het adres bekend is bij de administratie, hebben hierover in najaar 2014/voorjaar 2015 een brief ontvangen. Daarnaast maakt de gemeente het ruimen bekend via de publicatieborden op de begraafplaatsen.

Via de officiële bekendmaking kunt u nagaan om welke graven het precies gaat. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de begraafplaatsadministratie via 140174.