Greenport Holland Overheden pleit voor verbetering Wet Aanpak Schijnconstructies

Gemeente Westland

Westland 10.11.2015 - De Wet Aanpak Schijnconstructies draagt het risico in zich dat werknemers in een nog kwetsbaardere positie

dan voorheen kunnen belanden als gevolg van het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon. Dat stelt burgemeester J. van der Tak van Westland als voorzitter van de Greenport Holland Overheden in een brandbrief aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. De Greenport Holland Overheden pleiten er voor de wet op dit punt zo snel mogelijk te verbeteren. 

De tuinbouwsector is een grote werkgever binnen Nederland. De Greenport Holland Overheden – een samenwerkingsverband van tuinbouw gemeenten en provincies in Nederland – vinden het belangrijk dat werknemers beschermd worden tegen malafide praktijken. De voorliggende Wet Aanpak Schijnconstructies draagt hier in belangrijke mate aan bij, maar met name het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon baart de Greenport Holland Overheden ernstig zorgen.

“Misstanden zoals onzichtbare schijnconstructies, een verhoogd risico op het maken van schulden, onveilige woonsituaties en huisjesmelkerij in met name grote steden dreigen”, aldus voorzitter Van der Tak. “Door dit verbod bestaat de kans dat werkgevers deze inhoudingen via omwegen op mogelijk illegale wijze en in ieder geval buiten het zicht van de overheid zullen innen. De handhavingsmogelijkheden voor gemeente en provincie zijn beperkt. Daarnaast en minstens net zo belangrijk: een dergelijk verbod doet geen recht aan de afspraken die op goede wijze via de cao’s tot stand zijn gekomen tussen werknemers en een aantal werkgevers.”

Aanpak malafide praktijken

De Greenport Holland Overheden pleiten bij de vaste kamercommissie voor het aannemen van de motie van VVD Tweede Kamerlid Anne Mulder om de Wet Aanpak Schijnconstructies te verbeteren door zo snel mogelijk een uitzondering op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon bij Algemene Maatregel van Bestuur mogelijk te maken voor bonafide werkgevers. Malafide praktijken moeten met alle mogelijke handhavingsmogelijkheden van Rijk en gemeenten worden aangepakt