Greenport Westland-Oostland klaar voor versnelling ontwikkeling

Gemeente Westland

Westlanden 04.11.2014 - Het informele bedrijfslevenplatform Greenport Westland-Oostland heeft per 1 november plaats gemaakt voor een nieuwe formele werkorganisatie.

De nieuwe stichting, waarin bedrijven, kennisinstellingen, provincie en gemeenten participeren, moet gaan zorgen voor een meer slagvaardige en effectieve uitvoering van projecten, passend binnen de opgestelde visie voor de regio.

Het afgelopen jaar heeft het bedrijfslevenplatform van Greenport Westland-Oostland een visie 2030 opgeleverd met sterke ambities. De positie van de Greenport is sterk. Zij staat internationaal bekend als dé kern voor tuinbouw. De gehele keten is sterk vertegenwoordigd in de regio en daarmee heeft de Greenport een sterk uitgangspunt.

Voor de langere termijn ziet de positie van de Greenport er dan ook goed uit. Weliswaar zullen er verschuivingen zijn binnen de totale sector, maar er liggen voldoende economische kansen voor het cluster om verder uit te breiden en te versterken. Exportmarkten zijn van belang, maar ook nieuwe (product en markt) innovaties met betrekking tot onder andere gezondheid, energie, water en logistiek. Deze sectoren zijn eveneens sterk vertegenwoordigd in de regio.

Met de inzet van de nieuwe stichting Greenport WO, wil het bedrijfsleven samen met overheden en de kennisinstellingen, sterker gaan inzetten op innovatieve projecten, kennisontwikkeling en het faciliteren van het cluster. Op een vijftal themagebieden (water, energie, ruimte, bereikbaarheid en kennisontwikkeling) zijn duidelijke doelstellingen geformuleerd. Belangrijke afweging voor de projecten en themagebieden is dat de samenwerking tussen de partijen een belangrijke meerwaarde is. Door nieuwe verbindingen te maken met belanghebbenden wil de stichting nieuwe projecten en projectfinanciering initiëren.

Deelnemers van de nieuwe organisatie: verschillende bedrijven, branche-organisaties, kennisinstellingen, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Barendrecht, Midden-Delfland, Ridderkerk, Waddinxveen en Zuidplas. Waarnemend voorzitter is Gijs Kok (FloraHolland). Jolanda Heistek is vanaf 1 november 2014 de nieuwe programmamanager.