Groot onderzoek naar advies voor duurzame agrarische overnames

Geplaatst door Westlanders.nu op 27-05-2020 16:18 - Gewijzigd op 27-05-2020 16:23

Westlanden 27.05.2020 - Zeven Nederlandse hogescholen starten een gezamenlijk onderzoek om boeren en tuinders beter van advies en begeleiding te kunnen voorzien
bij de overname of overdracht van een agrarisch bedrijf.
Beginnende boeren staan vaak voor grote uitdagingen, zowel financieel als emotioneel, en daarbij is goede advisering en begeleiding onmisbaar. Als onderdeel van het onderzoek richt Hogeschool Inholland een Living Lab – kenniscentrum – duurzame bedrijfsovernames op specifiek voor onderzoek in West-Nederland.  
 
Gerry Kouwenhoven, projectmanager van het Living Lab: “Een duurzame bedrijfsovername draait om continuïteit, maar ook in toenemende mate om het meenemen van maatschappelijke vraagstukken als klimaat, biodiversiteit, en dierenwelzijn, waarbij het toevoegen van waarde niet alleen om winstmaximalisatie draait. Onze studenten en docent-onderzoekers werken voor dit onderzoek graag samen met het bedrijfsleven en overheid. Van overdragers tot overnemers, van ervaringsdeskundigen tot twijfelaars, van kinderen die het familiebedrijf overnemen tot zij-instromers en van tuinbouwers tot veehouders: we nodigen iedereen in de agrarische sector in West-Nederland die bezig is of is geweest met een overname van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen online contact met ons opnemen.” 
 
 
De hogescholen willen met het onderzoek een vernieuwde infrastructuur van advisering bij agrarische bedrijfsovernames ontwerpen, waarmee in 2023 80% van alle overnames wordt begeleid. Dat geldt voor overnames binnen de familie en voor zij-instromers. Naast andere verdienmodellen en de noodzaak om in te spelen op nieuwe eisen die een kritische maatschappij aan de landbouw stelt, krijgen ook de sociaal-emotionele aspecten die samenhangen met de overname van een (familie)bedrijf, competenties, vaardigheden en het financiële traject van overname aandacht in het onderzoek.  
 
De deelnemende hogescholen zijn naast Inholland de Hogeschool Utrecht, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Windesheim, Aeres Hogeschool, en HAS Hogeschool. Voor de onderzoeken is Nederland verdeeld in vier regio’s, waarbij de resultaten tussen de onderzoekers worden gedeeld. Tijdens de looptijd van alle onderzoeken worden onderzoekresultaten direct gebruikt in het onderwijs. De hogescholen doen het onderzoek met hulp van subsidieverstrekker SIA en in samenwerking met een groot aantal partners, waaronder het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), MBO-onderwijsinstellingen, universiteiten,  adviesbureau’s en tientallen agrarische bedrijven. De onderzoeken worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Regieorgaan SIA. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.