Grootschalig onderzoek onder arbeidsmigranten

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/07/2013 07:01 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 27.07.2013 - Om inzicht te krijgen in de manier waarop arbeidsmigranten hun plek vinden in de Westlandse samenleving, verstuurt de gemeente Westland de komende week een enquête  

naar ruim 1.600 arbeidsmigranten die langer dan één jaar staan ingeschreven in de gemeente.

“Het onderzoek past in het streven van de gemeente Westland naar een eerlijk woon-en werkklimaat”, aldus wethouder Arne Weverling. “Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de glastuinbouweconomie in Westland. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid deze groep inwoners een goede plek in de Westlandse samenleving te bieden.”

Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten heeft de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken op welke wijze arbeidsmigranten integreren in de samenleving. Waar lopen arbeidsmigranten in de praktijk tegenaan? Hoe lang zijn zij van plan in Westland te blijven? Zijn hun kinderen ook hier of nog in het thuisland? Zijn ze lid van een vereniging of van een kerk?

Respons

Westland is de eerste gemeente die op deze grote schaal een onderzoek onder arbeidsmigranten houdt. De enquête is samengesteld op basis van vragen die onder raadsleden leven en ontwikkeld door een studente Sociologie van de Erasmus Universiteit.

Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen, wordt aan uitzendbureaus gevraagd om de enquête onder de aandacht te brengen van hun medewerkers. Ook is er een prijs verbonden aan het invullen: een rondvaart over de Westlandse wateren. In de enquête wordt ook gevraagd of arbeidsmigranten bereid zijn mee te werken aan een persoonlijk diepte-interview.

EU top

Na de zomer worden de resultaten van de enquête gebundeld en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wethouder Arne Weverling zal de uitkomsten ook inbrengen in de EU top die Westland samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de gemeenten Den Haag en Rotterdam organiseert op 9 september. Deze top dient ter voorbereiding op het openstellen van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren.