Handhavingsactie tegen assimilatieverlichting bij glastuinbouwbedrijven

Geplaatst door Westlanders.nu op 17-02-2022 13:15

Westlanden 17.02.2022 - De DCMR heeft woensdagavond samen met de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten een gezamenlijke handhavingsactie gehouden.


Ze controleerden samen met de andere omgevingsdiensten bij glastuinbouwbedrijven op assimilatielicht.

 

Oftewel, het licht dat uit de kassen schijnt en het hemeldek kleurt. Dit kunstlicht is een aanvulling op het zonlicht, dat plantengroei stimuleert. Dit kan lichthinder veroorzaken voor omliggende flora en fauna, en voor omwonenden. Bedrijven zijn dan ook gebonden aan regels over de lichtuitstoot. Deze regels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De zijgevels van kassen zijn meestal verduisterd, waardoor weinig licht naar buiten treedt. Maar ook het kasdek moet verduisterd worden. Voor het kasdek geldt, binnen bepaalde tijden, dat afscherming aanwezig moet zijn om de lichtuitstoot met minimaal 98% te verminderen.

En daar controleerden ze onder andere op. Na de gezamenlijke aftrap gingen DCMR en de diensten Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst West-Holland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ieder in hun eigen gebied aan de slag. DCMR controleerde onder andere in Lansingerland, Brielle, Ridderkerk en Westvoorne. Er werden enkele mogelijke overtredingen gesignaleerd. Denk bijvoorbeeld aan kieren in de gevelschermen, waardoor vanaf de openbare weg in de assimilatielichten kan worden gekeken.

Nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk overtredingen begaan zijn.