Het nieuwe ontmoeten met Vriendenfabriek.nl

Vriendenfabriek.nl

Westlanden 25.02.2014 - Cijfers van het CBS tonen aan dat er in 2013 2,5 miljoen eenpersoonshuishoudens waren.

Rond 2025 telt Nederland er naar verwachting 3,3 miljoen. Gelijktijdig aan deze individualisering speelt ons halve leven zich online af. We voelen ons steeds minder verbonden met elkaar. Vriendenfabriek.nl speelt hierop in. Het doel: mensen achter de computer vandaan krijgen en weer samen brengen.

Je doet boodschappen online, koopt je kleding via een webshop, sluit abonnementen af via je smartphone. Waar je vroeger bij elkaar op de koffie ging en diverse clubjes opzette, zit je nu op What’s App en Facebook. Onze sociale kring wordt kleiner en we voelen ons daardoor steeds sneller alleen. Digitale vriendschappen vullen alleen een scherm, geen harten. De behoefte om er met mensen op uit te gaan wordt groter. Vriendenfabriek.nl maakt gebruik van deze online wereld maar biedt de mogelijkheid weer écht met elkaar in contact te komen; het nieuwe ontmoeten.

Vriendenfabriek.nl is op 7 januari 2014 gelanceerd, een nieuw initiatief dat veel draagkracht vindt in de maatschappij. De site sluit aan bij de behoeften van deze tijd en richt zich op het samenbrengen van de doelgroep 40 – 100 jaar. Vriendenfabriek.nl is niet bedoeld als datingsite. Je kunt via Vriendenfabriek.nl in groepjes deelnemen aan activiteiten of zelf activiteiten plaatsen waar andere leden zich op in kunnen schrijven. Je gaat dus altijd met gelijkgestemden op pad en de activiteiten breken op voorhand het ijs.

Vriendenfabriek.nl helpt mee aan het realiseren van meer echte sociale connecties en een rijker sociaal leven in het tijdperk van `het nieuwe ontmoeten’. www.vriendenfabriek.nl maakt ontmoeten makkelijk!