Historisch archief zoekt 104 helden watersnoodramp 1953

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/06/2018 09:05 - Gewijzigd op 07/06/2018 09:12

Westland 07.06.2018 - Het had weinig gescheeld of ook een groot deel van het Westland was op 1 februari 1953 onder water gelopen. In de vroege morgen van zondag

1 februari dreigde de smalle duinenrij bij slag Beukel (’s-Gravenzande) door te breken. Mede dankzij de hulp van 104 inwoners is destijds een ramp voorkomen.

Het Historisch archief is opzoek naar mensen die destijds hebben geholpen. Het Hoogheemraadschap Delfland riep op 1 februari 1953 inderhaast een dijkleger bijeen en stuurde een dorpsomroeper naar ’s-Gravenzande om vrijwilligers op te roepen te komen helpen.


Ruim honderd Westlandse mannen (voornamelijk ’s-Gravenzanders), gewapend met kruiwagens, duizenden zandzakken en zeil,  hebben vervolgens met man en macht en onder barre omstandigheden gewerkt om de geslagen bres in de duinen met zandzakken te dichten. En met succes. Een overstroming kon ternauwernood worden voorkomen.

Dijkgraaf dr. Dolk vertelde kort na de storm: “Zou de zee zich er toch doorgevreten hebben, dan heb ik nauwelijks de moed u af te schilderen welke afmetingen de ramp dan zou hebben aangenomen. Het water zou hebben kunnen doorstromen tot Den Haag. Aan het beste deel van Zuid-Holland met zijn onschatbare waarde aan kassen, fabrieken en boerderijen zou een schade zijn toegebracht die ons al zo zwaar gegeselde land ongeveer tot de bedelstaf zou hebben gebracht”.

We mogen die 104 Westlandse mannen dus wel dankbaar zijn.

Het Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Westland willen, om de 104 heldhaftige mannen te eren, bovenop de duinen bij slag Beukel een informatiebord plaatsen precies op de plek waar de duinen bijna waren doorgebroken. Dat zal gebeuren vlak voor de zomer.

En wie kunnen dat informatiebord nou beter onthullen dan de mannen die daar destijds hebben lopen sjouwen met die zandzakken? Historisch Archief Westland is dan ook op zoek naar die mannen.
Zijn er nog mensen die bij slag Beukel hebben meegeholpen op 1 februari 1953?
Bent u er bij geweest? Was jouw vader of opa een van die 104 mannen die het Westland voor een overstroming hebben behoed? Wij willen hem graag uitnodigen om de plaquette mee te komen onthullen.

Geef de namen en adressen svp door aan Jan Buskes van het Historisch Archief Westland.

Bel 0174-673435 of mail hawestland@gemeentewestland.nl