Hoe zit het met de EHBO-post kwestie?

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/03/2013 12:01 - Gewijzigd op 01/03/2013 12:20

Monster 01.03.2012 - De Burgemeester heeft toegezegd dat eind februari 2013 duidelijkheid zou zijn over de EHBO-post kwestie op het Monsterse strand.

Eerder hebben zowel Westland Verstandig als LPF gevraagd om duidelijkheid. (de post Monster is opgeheven red.) Zie onze eerdere artikel 26-vraag en rondvraag.

De rondvraag is: is een en ander inmiddels geregeld en zo ja hoe, en is in ieder geval de EHBO Westland zelf tevreden met de eventueel getroffen regeling?

De fractie van Westland Verstandig.

P.J.L.J. Duijsens