Huishoudelijk hulp in Westland meer resultaatgericht

Gemeente Westland

Westland 04.09.2019 - Alle stakeholders moeten stoppen met het denken, praten en beoordelen van Hulp bij Huishouden in termen van uren en overgaan in termen van resultaat.

Het bureau RadarAdvies trekt deze conclusie na een onderzoek in opdracht van de gemeente Westland. Volgens dit onderzoek hebben cliënten geen baat bij verdere vertraging, nog meer wijzigingen of het invoeren van een andere systematiek. Cliënten willen weten waar ze aan toe zijn en willen ondersteuning op maat ontvangen. 

Resultaatgericht indiceren is per 1 januari 2019 ingevoerd in de gemeente Westland. Er waren vragen over de herindicaties bij zowel bij cliënten als bij de gemeenteraad. Reden voor het college om RadarAdvies opdracht te geven voor een onderzoek. Naar aanleiding van een aangenomen motie is het onderzoek uitgebreid. 

In het eindrapport van RadarAdvies staan conclusies en aanbevelingen zoals:

?Ontwikkel een gedragen normenkader over de huishoudelijke hulp binnen de H4 (inkoop samenwerking tussen de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland.

?Organiseer kwaliteitscontroles door een representatieve steekproef en incidentele schouwen bij klachten en bezwaarschriften. 

?Ga met elkaar het gesprek aan zodat er eenduidige en gedeelde verwachtingen ontstaan.

?Zorg voor eerlijke, eenduidige communicatie en het nakomen van gemaakte afspraken.

?Ontwikkel een toetsingsinstrument voor de Huishoudelijke Hulp.

Het onderzoek schetst óók dat het proces rondom de herindicatie door cliënten als ‘rommelig’, ‘onduidelijk’ en ‘niet koersvast’ is ervaren. Hier zijn duidelijke lessen voor de gemeente te leren. De belangrijkste conclusie is dat het resultaatgericht indiceren stevig moet worden doorgezet. 

Wethouder Piet Vreugdenhil neemt de aanbevelingen ter harte. “De rust en het vertrouwen van de cliënten zijn het meest belangrijk. Daarom gaan we weer snel aan de gang.”