Huishoudelijke hulp in 2016 ongewijzigd

Gemeente Westland

Westland 07.07.2015 - Westlanders die in 2015 Hulp bij het Huishouden ontvangen van de gemeente, hebben in 2016 in principe recht op dezelfde ondersteuning.

De gemeente heeft besloten om het beleid voor Hulp bij Huishouden in 2016 ongewijzigd voort te zetten, ondanks de korting die het rijk op dit budget heeft toegepast.

Wethouder Marga de Goeij: “De veranderingen in de zorg vragen om inwoners die meer voor zichzelf zorgen en naar elkaar omzien. Zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, moeten kunnen blijven rekenen op goede ondersteuning. Daarom houden we bijvoorbeeld het huidige beleid voor Hulp bij het Huishouden in 2016 in stand.”

De aanspraak op huishoudelijke hulp kan wel veranderen als persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit is niet anders dan de afgelopen jaren. Alle cliënten waarvan het indicatiebesluit in 2015 of 2016 afloopt, krijgen een nieuwe beschikking op grond van het bestaande beleid. Ongeacht of zij Zorg in Natura, zoals huishoudelijke hulp, ontvangen of een PGB-houder zijn.

De gemeente Westland is door de nieuwe jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning ook verantwoordelijk voor de cliënten die jeugdhulp of Wmo-begeleiding krijgen. In 2015 is de gemeente hard aan de slag gegaan om deze nieuwe cliëntgroepen te leren kennen.

 

Gemeente Westland gaat er voor zorgen  dat alle  cliënten voor eind december 2015 een nieuwe beschikking krijgen. In de beschikking staat welke ondersteuning iemand krijgt. Daarbij wordt gekeken welke ondersteuning nodig is op grond van iemands persoonlijke situatie.