Illegale evenementen (schuurfeesten) in Westland

Gemeente Westland

Westland 06.10.2015 - In Westland worden jaarlijkse vele feesten georganiseerd. Van kleinschalige tot grootschalige feesten.

Bij feesten draait het natuurlijk vooral om de gezelligheid. Maar de veiligheid is minstens zo belangrijk. Om de veiligheidsrisico’s bij feesten en mogelijke overlast te beperken is een evenementenvergunning nodig.
Bij de behandeling van een evenementenvergunning worden de politie, de brandweer en de ambulance betrokken.

Op die manier zijn zij bekend met het feest. Bij een eventuele calamiteit kunnen de hulpdiensten dan adequaat en snel handelen. Bovendien zorgt een vergunning er ook voor dat de organisator bekend is met (brand)veiligheidsvoorschriften en met de Drank- en Horecawet. Ook wordt oneerlijke concurrentie ten opzichte van de horeca voorkomen.

Illegale evenementen (schuurfeesten) in Westland

Schuurfeesten zijn illegaal

Soms worden er feesten georganiseerd waar geen evenementenvergunning voor is verleend. Dit zijn bijvoorbeeld schuurfeesten. Feesten zonder evenementenvergunning zijn illegaal. Omdat de hulpdiensten niet bekend zijn met deze evenementen kunnen zij ook niet adequaat en snel handelen als er iets mis gaat, met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn de veiligheidsrisico’s vaak niet in beeld gebracht en is er geen Drank-en Horecavergunning.
De organisator en/of eigenaar van de (bedrijfs)ruimte loopt nog een extra risico met een illegaal feest. Bij schade aan (bedrijfs)ruimten en mensen keren verzekeringen namelijk niet uit.

Dwangsom tot 25.000 euro

Tegen illegale schuurfeesten wordt opgetreden. Aan organisatoren van een illegaal feest wordt een dwangsom (boete) opgelegd. Die kan al snel oplopen tot 25.000 euro.

Meer informatie

Informatie over illegale feesten? Of meer weten over vergunningaanvragen? Neem contact op met de medewerkers APV van de gemeente via 14 0174.