In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond

CBS

Nederland 07.07.2020 - Het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond zal tot 2050 zeer waarschijnlijk toenemen.


Afhankelijk van hoe de migratie naar Nederland zich in de toekomst ontwikkelt, groeit hun aantal van 4,2 miljoen inwoners met een migratieachtergrond in 2020 naar tussen de 5,3 en 8,4 miljoen in 2050. De groep zal anders samengesteld zijn dan nu het geval is. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Verkenning Bevolking 2050’, dat het NIDI en het CBS in opdracht van het ministerie van SZW hebben uitgevoerd.

De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 aan de regering gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in kaart te brengen. Namens negen ministeries heeft het ministerie van SZW aan het NIDI gevraagd dit onderzoek te coördineren. In dit onderzoek hebben het NIDI en het CBS zeven toekomstige bevolkingsvarianten opgezet, elk uitgaand van een andere ontwikkeling voor de geboortecijfers, levensverwachting en internationale migratie. De toekomstvarianten vormen een aanvulling op de bestaande bevolkingsprognoses van het CBS.

Westland Reunie in goede sfeer verlopen

Groei aantal Nederlanders met migratieachtergrond met 1 tot 4 miljoen
Begin 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners, waarvan ruim vier miljoen (24 procent) mensen met een migratieachtergrond. Dit zijn inwoners waarvan ten minste één ouder buiten Nederland is geboren. Bij een relatief lage instroom (per saldo gemiddeld 16 duizend per jaar vanaf 2019) zou deze groep kunnen toenemen tot ruim 5 miljoen, bij een hoge instroom (per saldo 93 duizend migranten per jaar er bij) tot ruim 8 miljoen personen. Mo< Aandeel Nederlanders met migratieachtergrond groeit naar 30 tot 40 procent In de zeven toekomstbeelden die in het onderzoek zijn doorgerekend varieert het inwonertal in 2050 tussen de 17,1 en 21,6 miljoen. Het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond in 2050 komt tussen de 11,2 miljoen en 13,4 miljoen uit, afhankelijk van hoe vooral het geboortecijfer en de levensverwachting zich zullen ontwikkelen. Begin 2020 waren er 13,2 inwoners met een Nederlandse achtergrond.

Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond stijgt van 24 procent in 2020 naar 30 procent in 2050 in het geval van lage migratie, en naar 40 procent in het geval van hoge migratie.

Verandering samenstelling groep Nederlanders met een migratieachtergrond
Omdat de landen waaruit Nederland immigranten ontvangt zijn veranderd, zal de diversiteit naar migratieachtergrond toenemen. Op dit moment heeft 60 procent van de inwoners met een migratieachtergrond wortels in de westelijke EU-lidstaten of in de klassieke migratielanden (Indonesië, Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen, Turkije en Marokko).

Door de uitbreiding van de EU, de toegenomen instroom van arbeid- en studiemigranten uit onder meer Latijns-Amerika en Azië en de hogere instroom van asielmigranten uit het Midden-Oosten en Afrika, is dat aan het veranderen. In 2050 zal naar verwachting minder dan de helft van de bevolking met een migratieachtergrond nog wortels in de EU-lidstaten hebben of tot één van de klassieke migrantengroepen behoren. Hun aandeel daalt tot tegen de 40 procent in de toekomstvarianten waarin het migratiesaldo hoog is, en tot krap 50 procent in de variant met de minste migratie.

Zowel eerste als tweede generatie Nederlanders met migratieachtergrond groeit Het aantal in het buitenland geboren inwoners met een migratieachtergrond (de zogenoemde eerste generatie) groeit in de verschillende varianten van 2,3 miljoen in 2020 naar 3,1 tot 4,9 miljoen over dertig jaar. Het aantal in Nederland geboren inwoners met een migratieachtergrond (de tweede generatie) groeit van 2,0 miljoen in 2020 naar 2,7 tot 3,5 miljoen.

Reacties (20 reacties geplaatst)

@ftchecker beter de feiten checken zou ik zeggen. D66 wil zelfs een luchtbrug opzetten om Afrikaanse vluchtelingen naar Europa te halen.
Ik dacht, toch googelen wat Robbie daar zegt. EU, D66, GL: allemaal voor sterkere grens rondom de EU, voor opvang van vluchtelingen in hun regio, en om vluchtelingen meteen laten werken. GL specifiek voor strafvervolging van verdachten tussen de asielzoekers (wat nu niet gebeurd, zij worden teruggestuurd, en zijn weer hier twee manden later). De grote migratiestromen van nu zijn volgens mij meer de gewone legale mensen dit hier een baan vinden. De problemen komen van de (2e en 3e generatie) tokkies, welke kleur ook.

Minister Slob moet een wet handhaven waarvan hijzelf ook wel vindt dat het niet klopt. Minister De Jonge van het CDA is voor een Canadees systeem als het over immigratie gaat. Dat is prima. Maar de EU en partijen als Groen Links en D66 willen juist meer kanslozen uit Afrika en Midden Oosten toelaten.

Een ieder mag zichzelf deze tijd afvragen wat u uw kinderen op dit moment meegeeft.

Hans09, een gemeente is geen vrijstaat, maar dat wist je al. Je moet blijven stemmen voor het geval dat jouw ideeën ook op nationaal niveau door een meerderheid gesteund worden. Het is vitaal voor de democratie dat de tweede kamer de standpunten van de meerderheid vertegenwoordigd, dus dat iedereen die het maar kan blijft stemmen. Wat mij betreft mag stemmen verplicht worden gesteld, met een kleine boete als straf, zodat de luie rijke lui minder vertegenwoordigd zijn.

@Hans09,
Omdat er een wet is, en iedereen zich daar aan moet houden, en sommigen raadslieden doen erg populistisch omdat ze weten dat de minister het toch door laat gaan.
Als de LPF echt tegen is, dan moeten ze hun Wethouder tegen laten stemmen, dan maak je je woorden waar.
Dit is gewoon voor de buhne

Nogal naïeve gedachte helaas. Kijk naar huidige stand van onze democratie, waarin een kleine activistische minderheid de koers En het debat bepaalt. De mening of wens van de meerderheid doet er niet meer toe.

Hopelijk worden bij de volgende verkiezingen genoeg mensen wakker.

@Demos, het gaat er om dat een door de gemeenteraad genomen besluit gewoon door de minister nietig wordt verklaart en vervangen door zijn eigen idee, Zogenaamd om aan de wet te voldoen. Waarom zou ik de volgende keer nog een gemeenteraad kiezen?

@Hans09: zolang maar een een minderheid vindt dat de democratie gevaar loopt, loopt de democratie geen gevaar. Toch ?

@groenteboer. Ik heb het bed gedeeld met iemand uit het buitenland, zodra ik naar mijn werk ging mishandelde ze mijn kinderen. Een is zwaar beschadigd en de andere heeft zich van het leven beroofd. Ik heb het wel gehad met die multiculturele samenleving.

Ik snap niet zo wat het probleem is, dat mensen ervoor kiezen om hier te leven. Nederlanders zijn ook overal ter wereld.
De Nederlandse cultuur is een levend iets, sommige aspecten verdwijnen en er komen nieuwe bij. Kijk bij voorbeeld naar tolerantie: in de jaren 70-80 was NL open, nu is het op slot, zelfs voor asiel-zoekende kinderen uit Griekenland. Das was toen niet gebeurd, nu haalt het amper de krant....

Ik loop in het westland en zoek iedere dag mijn toeristenkaart en dan denk ik o nee dat hoeft hier niet

Nou stem met je gevoel volgend jaar het moet anders

Je hoeft helemaal niet tot 2050 te wachten. Kijk maar eens naar het besluit van minister Slob. Het begint met het failliet van de gemeente politiek en het monddood maken van de gemeenteraad c.q. de burger. Hier wordt de democratie ten grave gedragen.

Je ziet het in naaldwijk al, hele groepen afrikanen voor de tuinen rondhangen als het warm is buiten

Den Haag is al lang “Istambul”....

Net als overal op de wereld reizen bevolkingsgroepen naar andere plekken en landen. Onze cultuur zal behouden blijven, daar deze zit in de zee en in het land.

Als wij bang zijn de cultuur te verliezen, is dit omdat we die zelf kwijt zijn.
Migratie en immigratie is een eeuwenoude zaak, wij zijn zelf immers de nazaten van Friesen en Gelders.

Pro-zwarte piet of anti-immigratie zijn is geen cultuur, vraag jezelf af wanneer de laatste keer is geweest dat je sloot bent gaan springen met je maten of schuit wezen varen om verse vis te bakken op de zijkant.
De laatste keer dat ik ontbijtkoek heb gebeten van een touw, zat ik op de basisschool.

Snap niet dat er zoveel angst is voor het onbekende hier in het Westland, de kwestie criminaliteit kan je niet meer over beginnen, die is meer multicultureel dan de wachtrij bij de turkse bakker.

Dat verschillende culturen versmelten, kan je pas begrijpen als je zelf het bed hebt gedeeld met iemand van een "andere cultuur".

Geloof mij, dat kleurverschil is een gift van God.

Ronald, er zijn nu al plekken waar ik me een vreemdeling in eigen land voel. Ook ik vrees dat we heel wat zullen moeten inleveren. Het lijk de omgekeerde wereld wel.

Over een paar jaar zijn wij vreemden in ons eigen land en doen we wat zij willen qua normen en waarden. Het is nu al gaande, kijk maar wat er de afgelopen jaren niet meer mag en kan in dit land.....
Nog even en we zijn in de minderheid.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.