In Midden Delfland 33 statushouders gehuisvest in 2015

Gemeente Midden Delfland

Schipluiden 18.12.2015 - Verspreid over het jaar zijn 33 statushouders in Midden-Delfland gehuisvest. Hiermee voldoet de gemeente aan haar wettelijke taakstelling voor 2015.

Dit realiseerde zij door een nauwe samenwerking met Wonen Midden-Delfland. De gemeente hoopt dat deze nieuwe Midden-Delflanders zich snel thuis voelen in hun samenleving.

In de tussentijd is de gemeente druk bezig om de huisvesting van extra statushouders in 2016 voor te breiden. Hiervoor zijn in de dorpen burgerparticipatietrajecten opgestart. Gemeente Midden-Delfland rekent volgend jaar op de komst van 75 tot 100 statushouders.

Meer informatie hierover vindt u op de gemeentepagina www.middendelfland.nl/statushouders