Informatiepunt voor arbeidsmigranten succesvol

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/02/2013 10:13 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 15.02.2013 - Het vanaf juni 2012 in de gemeente Westland opengestelde Informatiepunt voor Arbeidsmigranten (IPA) wordt actief gebruikt.  

Arbeidsmigranten die werken en/of wonen in Westland kunnen hier terecht voor praktische informatie over bijvoorbeeld wegenbelasting en taallessen. Het hoofddoel van het IPA is de tijdelijke arbeidsmigranten voorzien van informatie over de hier geldende rechten en de plichten, zodat een goede start gemaakt kan worden met het (tijdelijke) verblijf in Nederland.

Bij het IPA komen per maand gemiddeld zo’n 100 telefoontjes,10-15 e-mails en 20 vragen tijdens de avondafspraken binnen. De meeste vragen gaan over wegen- en waterschapsbelasting, contractregels en arbeidsovereenkomst. Vragen over de arbeidsovereenkomst komen relatief veel voor, omdat Poolse contracten anders zijn dan Nederlandse uitzendcontracten en er vragen over de juridische taal en wettelijke bepalingen kunnen ontstaan. In geval van twijfel over het contract wordt er contact met de werkgever gezocht. Tot nu toe zijn er met betrekking tot contracten geen overtredingen geconstateerd.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, spreekt de medewerkster van het IPA meerdere talen, waaronder Pools en Engels. Het verwijzen naar taallessen is een belangrijke taak van het IPA, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat arbeidsmigranten die van plan zijn langer te blijven zich ook de taal eigen maken. Het leren van de Nederlandse taal is een verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant en de werkgever zelf.

Website

Op de website van de gemeente is vanaf 21 februari 2013 de basisinformatie over rechten en plichten in Nederland ook in meerdere talen te vinden via het digitale loket van de gemeente (www.140174.nl.) Bij elke vraag-antwoordcombinatie is een verwijzing naar een Nederlandstalige gemeentelijke of rijksoverheid pagina geplaatst.

Het IPA is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 426 913 36 op de volgende momenten:

Maandag 14.00 tot 20.00

Dinsdag 09.00 tot 15.00

Woensdag 09.00 tot 12.00

Vragen kunnen via een e-mail gestuurd worden aan: IPA@gemeentewestland.nl

Op maandagavond kan het IPA na afspraak persoonlijk worden bezocht op het gemeentekantoor in Naaldwijk.

Westland Report

In het weekend van 22 en 23 februari zal op de WOS een informatieve Westland Report te zien zijn over de arbeidsmigranten. Hierin wordt uitleg gegeven over de spelregels rondom werken, wonen en leven in Westland en de manier waarop de gemeente Westland handhaaft.

Eerlijk woon-en werkklimaat

De glastuinbouw in Westland heeft zich ontwikkeld tot een hightech sector met veel werkgelegenheid en werk op allerlei niveaus. Er is veel geautomatiseerd, maar er blijven grote aantallen mensen nodig om het productiewerk te kunnen doen. Daarom hanteert Westland het motto: wie wil werken, is welkom in Westland.

Arbeidsmigranten dragen op dit moment voor een groot deel bij aan het in stand houden van de economische kracht van Westland. De gemeente Westland streeft daarom naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Het openstellen van een Informatiepunt voor Arbeidsmigranten past in dit streven.