Kabinet wil klimaatneutrale glastuinbouw in 2040

Geplaatst door Westlanders.nu op 23-04-2022 08:30

Westland 23.04.2022 - De glastuinbouwsector moet volgens het kabinet versneld de energietransitie door om klimaatneutraal te worden in 2040.


Het kabinet presenteert daarvoor een samenhangend pakket met zowel duurzame subsidiemogelijkheden als fiscale aanpassingen die volgens hen de juiste financiële prikkels creëren om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas. 'Met dit pakket ondersteunt het kabinet een versnelling ten opzichte van de afspraken uit het coalitieakkoord en de miljoenennota 2021. De voorlopige doelstelling voor de glastuinbouw in 2030 komt daarmee op een bandbreedte van 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten,' aldus de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland wil conform het coalitieakkoord koploper zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het kabinet richt zich bij de uitwerking van beleidsmaatregelen op een emissiereductie van 60%. Alle sectoren, waaronder de glastuinbouw, dragen bij aan het realiseren van deze emissiereductie.

In de glastuinbouwsector ziet het kabinet veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten. Daarvoor is een versnelling van de energietransitie nodig. Dat is geen eenvoudige opgave voor de sector, ook gezien de hoge gasprijzen van dit moment en onzekerheden door geopolitieke ontwikkelingen.

Minister Staghouwer: “Typerend voor de glastuinbouwsector vind ik de drijfveer van ondernemers om hoogwaardige producten te leveren én om altijd te blijven innoveren. Dat is ook broodnodig om de energietransitie door te komen. Ondernemers vragen de overheid duidelijkheid voor de toekomst zodat zij investeringen kunnen doen die op termijn ook rendabel zijn. Het kabinet komt hen daarin graag tegemoet door de koers te schetsen, betere financiële prikkels te creëren en subsidieregelingen ter ondersteuning aan te bieden. Uiteindelijk is het aan de ondernemer zelf om keuzes te maken in zijn of haar bedrijfsvoering.”

De brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland heeft deze week een investeringsplan gepresenteerd om de afhankelijkheid van (Russisch) aardgas versneld te verminderen. Dit plan geeft aan dat de inzet van sector en LNV gelijkgericht zijn; een goed gezamenlijk vertrekpunt voor de toekomst.

Financiële prikkels en fiscale maatregelen
Om ervoor te zorgen dat klimaatdoelen in de toekomst gehaald worden, gaat de minister van LNV samen met de sector het huidige CO2-sectorsysteem in 2025 vervangen voor een nieuw effectief, individueel borgend beprijzingsinstrument. Het CO2-sectorsysteem komt voort uit een convenant met afspraken tussen de sector en overheid om emissies te reduceren. Het nieuwe systeem moet, in tegenstelling tot het huidige systeem, meer de individuele tuinder stimuleren om energiezuinig te produceren. Daarom moet bijvoorbeeld de hoogte van de heffing en daarmee de prijs voor broeikasgasuitstoot, langjarig en vooraf duidelijk zijn, zodat de tuinder deze kan betrekken in de investeringsbeslissingen.

Daarnaast zijn in het coalitieakkoord maatregelen afgesproken die in bredere zin hun effect hebben op de glastuinbouw: het verlagen van ODE-tarieven (heffing voor opslag duurzame energie- en klimaattransitie) per 2023, groot- en kleinverbruikers meer gelijk behandelen, verhoging van de tarieven op gas en verlaging van tarieven op elektriciteit. Daarbij zal het kabinet in 2025 dan ook het verlaagde tarief voor de energiebelasting afschaffen. Deze maatregelen worden uitgewerkt in het Belastingplan 2023 en 2024.

Mogelijkheden voor duurzame investeringen
De subsidieregelingen Marktintroductie Energie Innovaties glastuinbouw (MEI) en Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) zijn er specifiek op gericht om innovatie en investeringen in energiebesparing in kassen te stimuleren. Deze regelingen gaat dit jaar opnieuw open voor respectievelijk een bedrag van 7 miljoen euro voor de MEI en 25 miljoen euro voor EG. De EG-subsidie maakt het bijvoorbeeld mogelijk te investeren in LED-verlichting of andere energiebesparende technieken.

In het coalitieakkoord is beschreven hoe het Klimaatfonds sectoren zoals de glastuinbouw helpt om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen. Hierbij is synergie mogelijk tussen glastuinbouw, industrie en de gebouwde omgeving door bijvoorbeeld restwarmte te koppelen, waardoor glastuinbouw pieken en dalen in het energiesysteem kan opvangen. Daarom wordt er een subsidie-instrument ontwikkeld om collectieve warmtesystemen mogelijk te maken. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan in de SDE++ subsidieregeling waardoor bijvoorbeeld aardwarmte projecten eerder aan bod kunnen komen.

Geen compensatie huidige hoge gasprijzen
In deze transitie kan de overheid niet de hoge gasprijzen compenseren. De overheid bekijkt wel of ondernemers die de klimaat- en energietransitie door gaan maken maar in directe liquiditeitsproblemen komen, kunnen worden gesteund. Bijvoorbeeld door middel van een borgstellingskrediet, maar vooral door investeringen, zoals in energiebesparing, te faciliteren en te versnellen.

Reacties (30 reacties geplaatst)

Heksenjacht belachelijk het overgrootste deel van de commentaren
Jan rap en maar réageren sonder background maar ja iedereen weet
Het nu toch (vooral voor de Anderen)
Het is de vraag of er een bank na 2030 nog iets gaat financieren in een gebied dat onder de zeespiegel ligt. Ook niet als het heel duurzaam is en geen CO2 uitstoot.
Linsey inderdaad heb jij het wel begrepen en gelezen
Een tomaatje trekken? Da's geen Westlander
Ik heb de indruk dat sommigen de tekst laten voor wat het is en meteen een overspannen reactie plaatsen.
@Amycus, zoiets heb ik ook gelezen.
Thierry zei het op Facebook dus is het waar.
De tuinbouw is al jaren economisch failliet,zonder polen of Bulgaren heb de tuinbouw geen bestaan ,met of zonder gas, iemand kan wel weer mopperen als ik zo iets zeg maar een Nederlander voor 30 tot 40 euro bruto per uur een tomaatje of chrysanten te laten trekken kan natuurlijk echt niet,die polen en Bulgaren,achter malafide uitzendbureaus kosten max 15 euro per uur ,dan gaat het nog ,alles daarboven is niet meer haalbaar,opdoeken heel die tuinbouw,huizen bouwen als de brandweer,plek zat
In 2040 is het hier woestijnachtig en heet het Weslangrad.
@jaco: Jammer dat je die chips van ASML niet kunt eten. Als er de afgelopen maanden 1 ding volkomen duidelijk is geworden; zorgen dat je als land voor je voedselvoorziening nooit en te nimmer afhankelijk wordt van andere landen.
Weg met energie slurpende teelten als rozen en orchideeën . Pure waanzin dat die luxe producten nog mogen geteeld worden. Weg ermee liever gister dan vandaag .
De glastuinbouw plant zoveel plantjes dat ze juist heel nederland co2 neutraal maken.
Het zijn de toppers.
Zo te zien heb je geen idee waar je het over hebt. De vervuiling die het kost om een plantje uit Afrika naar Nederland te krijgen is vele malen hoger dan dat het kost om een plantje in Nederland op te kweken. Er is een reden dat er in Nederland zo veel tuinbouw is, namelijk dat het Nederlandse klimaat ideaal is om te telen. In Afrika zou je bijvoorbeeld zeer veel energie kwijt zijn om te koelen. Ook is een WKK bij een tuinder efficiënter dan een kolencentrale. Zonder WKK's zou je stroomtekorten en blackouts in Nederland krijgen.

En ASML vervuilt niet? Waar heb je dat fabeltje vandaan?
Jaco jij of niemand in jouw familie werkt zeker in de tuinbouw, maar ik adviseer je om in een hutje op de hei te gaan wonen. Lekker alles importeren en dan niet klagen als het straks te duur wordt.
We hebben het over 2040. Dan is het hier helemaal verstedelijkt met zo hier en daar nog een kas voor de nostalgie.
Tuinder precies ze willen al jaren van de tuinbouw af huizen daar zijn ze fan van zelfde met de boeren liefst allemaal opzouten niet op een normale manier dan lichtelijk gedwongen
De gouden tijden zijn duidelijk voorbij.
The carnival is over.
Bij de shell pomp altijd weer de vraag of ik mijn diesel klimaat neutraal wil .
Kost dezelfde diesel iets meer.
Ben ik ineens klimaat neutraal.
De vooruitgang valt niet te stoppen.
Ook al zijn de druiven (sic) zuur.
Tuinbouw het eerst van het gas af Zonde om dat schaarse gas aan de opkweek van bloemen te besteden Terwijl in Afrika de bloemen van nature in dat land groeien Zonder gas te stoken Dan zegt men ,en de transport kosten dan Ja maar dat is vele malen minder dan het energie verbruik in kassen Als je nu eens goed nagaat dat een bedrijf als ASML in Eindhoven ,de chip machine maker een omzet heb van 18 miljard per jaar ,zonder vervuiling heb ik daar meer bewondering voor
De tuinbouw loopt al ver vooruit als het gaat om gas besparing maar we kunnen ook alles weg doen tuinders de boeren en alles importeren maar als er dan ergens oorlog is niet zeuren als je niks te eten hebt en c o2 stop niet bij de grens al denken sommigen val wel
Nee. Dat vinden jullie niet leuk.
Maar er zit niets anders op.
Voor 2023 wil het westland af van dit kabinet
Tja, onwelgevallig nieuws wordt al snel "waanzin" of "dom".
Wat een heilig doel, maar wat naïef.
Die mensen die zo nodig van het gas afwillen nu, gaan maar hout stoken net als minister Jetten. Val de burger en tuinder niet lastig met dit geleuter.
Terug naar platglas?
We zullen wel moeten.
Om de een of andere reden heb ik het idee dat er niets veranderd, alleen de kosten gaan skyhigh.
voor 2030 bestaat TUINDER niet meer in NEDERLAND, het is dan een uitgestorven beroep .
heeft er iemand plannen om tuinder te worden , bel een dokter diegene is ziek !!!!
Ja goed plan , alleen dan is er toekomt voor de glastuinders . Het is toch raar dat je gas nodig hebt om een plantje te laten groeien . Niet meer van deze tijd.
co2 heeft de tuinder nodig

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.