Kansen in tuinbouw door groene en mondiale aanpak

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/10/2013 14:09 - Gewijzigd op 21/10/2013 14:46

Westlanden 21.10.2013 - De tuinbouwsector kan nog meer kansen pakken en groeien door het vizier ook te richten op landen buiten Europa.

Nieuwe producten door slimme samenwerkingsverbanden zouden de mondiale interesse moeten vergroten. Verder moet de sector nieuwe stappen zetten in energiebesparing en vergroening. Dit staat in de beleidsbrief tuinbouw die staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

Dijksma stelt €1 miljoen beschikbaar voor het op de markt brengen van nieuwe producten zoals nieuwe uitgangsmaterialen (planten en zaden) die de wereld kunnen veroveren. Om het energieverbruik verder terug te dringen wordt het budget voor investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw verdubbeld tot minstens €5 miljoen.

Dijksma: "Nederland exporteert jaarlijks voor €20 miljard aan bloemen, bloembollen, planten en zaden. Daarmee is Nederland wereldleider. Ook de productietechnieken zijn internationaal toonaangevend. Door in te zetten op duurzame productie kunnen we onze positie op de Europese markten verder versterken en de markt nog verder uitbreiden. Daarnaast kan de Nederlandse tuinbouw door zijn kennis een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van agrarische productie in ontwikkelingslanden en daarmee aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk".

Nieuwe markten

De groenteteelt richt zich sterk op de Europese markt, terwijl groeiende markten juist daarbuiten te vinden zijn. Door het ontwikkelen van nieuwe zaden en planten ontstaan er kansen voor verdere groei van de sector. Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd met bijvoorbeeld honingtomaten en snoeppaprika’s, nieuwe producten die ontstaan zijn door slimme samenwerkingsverbanden. Om meer van dit soort kansen te signaleren en producten te ontwikkelen stelt Dijksma €1 miljoen extra beschikbaar.

Garantieregeling

Het op de markt brengen van nieuwe producten en productiesystemen gaat vaak moeilijk omdat er geen geld wordt geleend voor risicovolle projecten. Om die vernieuwing een zetje te geven wil staatssecretaris Dijksma dat er vanuit het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid een nieuwe regeling komt waarbij de overheid garant staat voor bankleningen.

Energie

De glastuinbouw is nu al kampioen energiebesparing, maar er is meer nodig. In 2020 moet in alle nieuwe kassen klimaatneutraal geteeld worden. Voor bestaande kassen zijn dan systemen ontwikkeld waardoor met de helft van de fossiele brandstoffen kan worden geproduceerd zonder verlies van omzet. Hiervoor zal nog dit jaar een nieuwe afspraak voor meerdere jaren rondom energiebesparing worden gemaakt. Ook komt er meer geld beschikbaar om energiebesparing te stimuleren. Extra energiewinst wordt gehaald door samenwerking van tuinders met elkaar en met niet-tuinders in energienetwerken te stimuleren.

Om de verdere verduurzaming van glastuinbouw tot stand te brengen, moet ook aardwarmte nog beter worden benut. Staatssecretaris Dijksma: "Ik wil me sterk maken voor de ontwikkeling en versnelling van het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Het bedrijfsleven ziet de financiering van aardwarmteprojecten als een nijpend probleem, waardoor projecten niet van de grond komen. Dat moeten we zien te doorbreken."