Koninklijke onderscheiding voor Evert van Malkenhorst

Gemeente Westland

Naaldwijk 01.06.2018 - De heer E. (Evert) van Malkenhorst uit Naaldwijk heeft op vrijdag 1 juni 2018 een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester P.A. Vreugdenhil.

De heer Van Malkenhorst ontving de versierselen behorende bij benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder bij Hospice Beukenrode.


Foto Rolf van Koppen

Sinds 2006 is hij initiatiefnemer, bestuurlijk actief en vrijwilliger bij Stichting Hospice Beukenrode, geopend in 2012. Daarnaast was hij medeoprichter en bestuurlijk actief voor de Rotary Club Wateringen (2003-heden). De heer Van Malkenhorst was van 2003 tot 2017 veelzijdig en vrijwillig actief voor de Hervormde Gemeente Oude Kerk in Naaldwijk, hierbij heeft hij een initiërende rol gespeeld om te komen tot een Westlandse Voedselbank. Van 1985 tot 2013 algemeen bestuurslid en secretaris van de Industriële Club Wateringen, van 2008 tot 2014 bestuurslid en oprichter van de Stichting Business Club CDA Westland en van 2002 tot 2016 was hij naast lid ook bestuurslid bij de Vereniging Wateringveldsche Polder.