Kort geding tegen gemeente in grondverkoop

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/07/2013 10:13 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 27.07.2013 - De kwestie met de nieuwe gemeentehuizen heeft een nieuwe fase bereikt. Ten aanzien van de gemeentelijke huisvesting heeft de gemeente Westland namelijk het volgende te melden.

'Op 17 juli jl. is de door het college van burgemeester en wethouders van Westland voorgenomen grondverkoop aan de WOC (Westlandse Ondernemers Combinatie) gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.

In reactie op deze publicatie heeft mr. F. van Nouhuys van Straatman Koster advocaten op 24 juli jl. kenbaar gemaakt een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank in Den Haag.

Dit doet hij uit naam van zijn cliënte Hudson Ventures BV. Met mr. J. Hebly van advocatenkantoor Houthoff Buruma bereiden wij de procedure voor.'

Wordt vervolgd dus.