Kringloopwinkels: afval of bijval?

Eric R. Borggreve

Westland 11.08.2019 - Westlanders.nu heeft een ingezonden brief gekregen van Eric R. Borggreve naar aanleiding van de collegevragen die gesteld zijn

over het afvalverbod bij de gemeentewerven wat voor kringloopwinkels is ingesteld door de gemeente.

Daarin schrijft hij het volgende;

'Kringloopwinkels verkeren in zwaar weer. Ze vervullen een hele nuttige functie, zeker voor mensen die het niet breed hebben.Ze passen ook volledig in mooie beleidsteksten over duurzaamheid, circulaire economie, e.d.

Maar hun verdienmodel staat onder druk. Door overheden worden ze steeds vaker als bedrijven beschouwd, ook al zijn het vaak stichtingen die door vrijwilligers worden gerund, of mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt”. Heel vaak keren ze hun “winsten” ook nog uit aan goede doelen.

Mooi allemaal, maar de spullen die kringloopwinkels ook echt niet meer kunnen slijten is, juridisch gezien, opeens dus bedrijfsafval geworden dat ze niet meer kunnen aanbieden bij gemeentewerven. Een forse kostenpost!

In diverse gemeenten is dit aan de orde, en er is geen zicht op een allesomvattende landelijke oplossing. Voorspelbaar is dat het Rijk verwijst naar de Gemeenten. En dat de Gemeenten weer verwijzen naar de Regio, waar de afvalverwerking vaak georganiseerd is.

In onze regio is dat de ODH: Omgevingsdienst Haaglanden.

Gelukkig heeft Westland een wethouder in het Dagelijks Bestuur van deze dienst. Ik ga er dus nu maar van uit dat er op korte termijn een beleidswijzing komt.

Kringloopwinkels zonder commerciële opzet, moeten door Gemeenten worden beschouwd als een dienst van Algemeen Belang. Een essentieel voorportaal voordat stort bij een gemeentewerf aan de orde is.

Voor een dergelijke visie hoop ik op bijval, in plaats van aanbod van kringloopwinkels als bedrijfsafval te blijven beschouwen..'

Eric R. Borggreve