Laatste Stip Westland wordt Buurt Informatiepunt

Vitis Welzijn, foto 's Charles Jungschlager,

Wateringen 02.07.2015 - Woensdag 1 juli was wethouder Marga de Goeij aanwezig op Buurt Informatiepunt Wateringen in De Ark van Careyn. Zij bood de

vrijwilligers van dit Buurt Informatiepunt een taart aan, als blijk van waardering en om zo stil te staan bij de overgang van het laatste Stip Westland loket naar Buurt Informatiepunt. Wethouder De Goeij: ”De veranderingen in de zorg vragen om inwoners die meer voor zichzelf zorgen en naar elkaar omzien. Samen met onze partners in zorg en welzijn organiseren wij herkenbare, overzichtelijke en bereikbare zorg. Een laagdrempelig Buurt Informatiepunt in iedere kern is daar zeker een goed voorbeeld van.”

Informatiepunt in de buurt

Mensen met vragen over bijvoorbeeld zorg, opvoeden, inkomen of werk kunnen hiervoor terecht op één telefoonnummer: 140174, het KlantContactCentrum van gemeente Westland. “Maar”, vertelt Janet van der Wel, coördinator van de Buurt Informatiepunten, “er blijven mensen die liever een gesprek van persoon tot persoon aangaan. Voor die mensen is er het Buurt Informatiepunt. Vanaf oktober 2014 zijn de punten één voor één geopend; op 15 juli gaat de laatste open in de Kastanjehof in Kwintsheul. Op dat moment is er in iedere kern een punt dat één of meerdere dagdelen is geopend”.(foto 's Charles Jungschlager)

 

Diverse locaties

De Buurt Informatiepunten zijn te vinden in diverse locaties, zoals een brede buurtschool, een zorginstelling, de Leuningjes maar ook in gebouwen van Vitis zelf. Van der Wel: “We hebben vooral gekeken naar locaties die centraal liggen en waar altijd al veel mensen binnen komen lopen, om de drempel zo laag mogelijk te houden. Goed opgeleide vrijwilligers bemensen het Buurt Informatiepunt. Zij nemen de tijd voor een gesprek. Is de vraag te complex, dan kan een medewerker van Vitis bijspringen, zoals een sociaal makelaar. Zij zijn in de backoffice aanwezig en hebben ook directe lijnen met het Sociaal Kernteam van gemeente Westland.”

Er zet zich al een grote groep vrijwilligers in bij het Buurt Informatiepunt. “Een enthousiaste groep, waar altijd plaats is voor nieuwe vrijwilligers. Mocht het mensen leuk lijken om mee te draaien, kunnen zij altijd contact met me opnemen via 0174 – 630358”

 

Gegevens op een rij

Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, opvoeden, inkomen of werk? Bel dan het KlantContactCentrum van gemeente Westland, telefoon 140174.

Wilt u liever even binnenlopen bij het Buurt Informatiepunt in uw kern? Dat kan tijdens de openingstijden (ochtend van 9.00 – 12.00 uur, middag van 14.00 – 17.00 uur):

De Lier, Hoofdstraat 8b, maandag- t/m donderdagochtend (per 6 juli wijzigen de openingstijden naar , maandagmiddag en vrijdagochtend)

’s-Gravenzande, Van der Horstweg 10, maandagochtend en dinsdag- en donderdagmiddag

Heenweg, Boelhouwerstraat 1 (in de Brede Buurtschool), woensdagochtend

Honselersdijk, Fazantlaan 4 (in de school PCBS De Hoeksteen), dinsdagmiddag en donderdagochtend

Kwintsheul, Kastanjehof, Kerkstraat 43a, woensdagmiddag (open vanaf 15 juli)

Maasdijk, Cornelis Houtmanplein 6 (wijkcentrum De Prinsenhof), woensdagochtend

Monster, Havenstraat 16, maandag- en donderdagochtend

Naaldwijk, Pr. Bernhardstraat 5a, maandag- t/m vrijdagochtend

Poeldijk, Julianastraat 49 (in de Leuningjes), dinsdagmiddag en donderdagochtend

Ter Heijde, De Wurft 1 (in ’t Vrondel), woensdagochtend

Wateringen, Herenstraat 85 (in Careyn De Ark), maandag- en woensdagochtend
De actuele openingstijden zijn altijd te vinden op
www.vitiswelzijn.nl

Voor vragen over het Buurt Informatiepunt of over diensten van Vitis Welzijn, zoals activiteiten in de wijkcentra, sociaal makelaars, jongerenwerk, mantelzorg, bezoekdienst dementie, Vrijwillige Inzet, Tafeltje Dekje, belt u met 0174 – 630358.

Natuurlijk kunt u ook kijken op www.vitiswelzijn.nl of mailen met info@vitiswelzijn.nl.