LEO 2.0 wil afschaffen van hondenbelasting

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/01/2013 17:06 - Gewijzigd op 25/01/2013 17:31

Westland 25.01.2013 - Met verwijzing naar de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch van gisteren en de gelijke omstandigheid in onze gemeente Westland wil LEO 2.0 per omgaande dat de hondenbelasting ook in Westland wordt teruggedraaid.  

Ook hier is het belangrijkste argument dat het volgens de Gemeentewet een toegestaan belastingmiddel is en dat het puur bestemd is als financiële dekking en algemeen middel. Wij verwijzen gemakshalve naar het debat hierover bij de besluitvorming over de hondenbelasting 2012 in de Raad bij de laatste 2 herinvoeringen.

In Westland is zelfs bij de laatste Begrotingsraad en ook in Westland Report onlangs gecommuniceerd door de gemeente dat bezuinigd wordt op het beheer openbare ruimte (waaronder prullenbakken en hondenpoepzakjes). Dus de situatie is voor hondenbezitters nog ‘minder gelijk’. Deze gerechtelijke uitspraak is dus ook op Westland van toepassing.  

Wij hebben derhalve de volgende vragen:

  1. Is het college met de fractie LEO 2.0 eens dat de situatie in Westland vergelijkbaar is met Sittard-Geleen?
  2. Wanneer gaat het college van B&W hieruit consequenties trekken? Welke?
  3. Met ingang van welk jaar gaat u de hondenbelasting restitueren aan Westlandse hondenbezitters?

Gelet op de urgentie - de belastingaanslagen 2013 zijn in de maak, want liggen eind februari op de deurmat van hondenbezitters - verzoeken wij dit onderwerp te agenderen in de eerstkomende commissie EFO.

De fractie van LEO 2.0 verzoekt het college van B&W deze schriftelijke vragen schriftelijk te beantwoorden conform het ter zake bepaalde in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en daarbij voorgaande m.b.t. 2013 te betrekken.

Namens de fractie van

Lokaal en Onafhankelijk 2.0,

Leo Geubbels