Lichte daling verkoop gewasbeschermingsmiddelen in 2019

CBS

Nederland 01.04.2021 - In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen verkocht, iets minder (-1,4%) dan een jaar eerder.


De verkoop van bestrijdingsmiddelen tegen insecten en mijten steeg tegelijkertijd met 22%. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen die het CBS jaarlijks publiceert.

Sinds het begin van de meting in 2011 schommelt de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen tussen de 9,3 en 11,4 miljoen kilo werkzame stof. Het grootste deel (42% in 2019) van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen is voor de bestrijding van schimmels en bacteriën. Daarna volgen middelen voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding (29%) en insecten en mijten (21 procent).

Door een gewijzigde internationale stoffenindeling per 2019 lagen de cijfers voor insecten- en mijtenbestrijding aanmerkelijk hoger dan in voorgaande jaren.

Minder schimmelbestrijdingsmiddelen verkocht
De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor schimmelbestrijding daalde in 2019 met ruim 9% ten opzichte van het jaar ervoor naar 3,9 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de middelengroep onkruidbestrijding en loofdoding bedroeg de afname 8 procent, naar 2,7 miljoen kilogram werkzame stof.

De verkoop van middelen voor de bestrijding van insecten en mijten liet in dezelfde periode een flinke stijging zien van 22%. De verkoop van overige middelen nam zelfs met ruim 27% toe. Minder mancozeb en glyfosaat verkocht Ten opzichte van het jaar ervoor daalde de verkoop van het fungicide mancozeb in 2019 met 4 procent naar 2,1 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere fungiciden was de afname met bijna 15% naar 1,8 miljoen kilo veel sterker. De afzet van het herbicide glyfosaat nam met 17 procent af naar 0,6 miljoen kilogram werkzame stof. Bij andere herbiciden was de daling geringer; bijna 5% naar 2,1 miljoen kilo werkzame stof.

Onder de insecticiden steeg de verkoop van paraffineoliën weer in 2019. Er werd 1,6 miljoen kilo paraffineolie verkocht, een toename van 18 procent. Met paraffineolie worden luizen bestreden die plantenvirussen overbrengen. Bij andere insecticiden steeg de verkoop met 41%.

Bij overige middelen verdubbelde de afzet voor grondontsmetter metam-natrium. Maar ten opzichte van de andere overige middelen was de afzet met 0,035 miljoen kilo beperkt. De grootste toename zat in de plantengroeiregulatie (44%).

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.