Lichte daling woonlasten Westland in 2015

Gemeente Westland

Westland 17.12.2014 - De gemeentelijke woonlasten in Westland, die bestaan uit de onroerende-zaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing....

, zullen in 2015 gemiddeld genomen dalen ten opzichte van 2014. Het ozb-tarief voor woningen stijgt, maar daarentegen blijven de tarieven voor rioolheffing (gebruik) gelijk en dalen de tarieven van  afvalstoffenheffing met 4%. 

Bij de vaststelling van de ozb-tarieven is rekening gehouden met de effecten van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2013 (belastingjaar 2014) en 1 januari 2014 (belastingjaar 2015). Voor zowel woningen als niet-woningen is er evenals vorig jaar sprake van een gemiddelde waardedaling. De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt dat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardedaling in de genoemde periode wordt daarom gecompenseerd met een verhoging van de ozb-tarieven. In jaren waarbij nog sprake was van waardestijging, werden de ozb-tarieven verlaagd.

Verzending aanslagen

De aanslagen gemeentelijke belastingen worden grotendeels eind februari verzonden. Op het aanslagbiljet dat ieder huishouden ontvangt, staan de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat ook de nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet. Alle informatie is te vinden op het aanslagbiljet of op www.140174.nl.