Locaties huisvesting arbeidsmigranten bekend

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/12/2012 11:51 - Gewijzigd op 21/12/2012 11:55

Westland 21.12.2012 - De gemeente Westland streeft naar een eerlijk woon-en werkklimaat voor arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten, die bijdragen aan het draaiende houden van de tuinbouweconomie, maken voor lange of kortere tijd deel uit van de Westlandse samenleving.  

Daarom heeft de gemeente een aantal locaties onderzocht waar mogelijk tijdelijke huisvesting (short-stayfacility) voor arbeidsmigranten kan worden gerealiseerd.

In juni 2012 zijn aan de raadscommissie negen mogelijke ontwikkellocaties voorgelegd waar marktpartijen short-stayfaciliteiten zouden kunnen realiseren. De raad heeft hiervoor duidelijke kaders opgesteld en handreikingen meegegeven. De raad heeft het college daarnaast verzocht om ook naar andere zoekgebieden onderzoek te doen.

Het college heeft de afgelopen maanden onderzocht welke locaties het meest kansrijk zijn om binnen de kaders te kunnen worden ontwikkeld. Naast de eerder genoemde locaties, zijn er ook andere kansrijke locaties in beeld gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen permanente locaties en tijdelijke locaties voor tijdelijke huisvesting.

 1.    Een locatie binnen het exploitatiegebied van ABC Westland, Poeldijk (permanent)

2.    Monnikenlaan nabij 2, Naaldwijk (permanent)

3.    Jogchem vd Houtweg, De Lier (permanent)

4.  Poeldijkseweg 5, Wateringen (tijdelijk)

5.  Het Nieuwe Water/Dijckerwaal,’s-’Gravenzande (tijdelijk)

6.  Een locatie binnen het exploitatiegebied van Honderdland fase 2, Maasdijk (tijdelijk)

7. TradeParc (mogelijk permanent)

Het college richt zich vooralsnog vooral op deze ontwikkelopties. Andere, eerder genoemde locaties krijgen op dit moment een lagere prioriteit. Het college blijft daarnaast open staan voor nieuwe initiatieven. De lijst met genoemde locaties kent daarom een dynamisch karakter.