LPF in het verweer tegen hondenbelasting

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/02/2013 02:21 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Westland 05.02.2013 - LPF-Westland strijdt al jaren voor de afschaffing van de hondenbelasting. Mede dankzij ons is deze belasting in de vorige bestuursperiode afgeschaft,....

maar hebben wij met lede ogen moeten toezien hoe met name CDA en GemeenteBelang Westland deze onrechtvaardige belastingheffing in 2011 weer invoerde in onze gemeente. Bij de laatste begrotingsbehandeling eind vorig jaar diende LPF-Westland wederom een amendement in om te stoppen met deze vorm van rechtsongelijkheid, maar wederom was er geen raadsmeerderheid voor ons voorstel. 

Zoals de auto bij parkeergeld is de hond bij deze belasting gewoon een melkkoe voor de gemeente. Maar er is steun voor afschaffing uit onverdachte hoek:  het gerechtshof in Den Bosch. Het is immers een misverstand om te denken dat de opbrengst van de hondenbelasting wordt aangewend voor hondenbeleid of om overlast (hondenpoep)  tegen te gaan. Het geld gaat gewoon in de algemene pot.

In deze zaak verklaarde de heffingsambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen dat de hondenbelasting is gericht op het verkrijgen van algemene middelen voor de gemeente en dat de kosten verbonden aan het hondenbezit niet van wezenlijke betekenis zijn geweest voor het invoeren van die belasting. In een dergelijk geval is er volgens het Hof geen “objectieve en redelijke grond” voor het onderscheid tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Het Gerechtshof verklaart de Verordening Hondenbelasting dan ook onverbindend wegens strijd met het in artikel 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel.

Op het idee gebracht door collega’s van de lokale politieke partij Forza! uit de gemeente Haarlemmermeer, willen we daarom vooruitlopend op de uitspraak in hoger beroep, de hondenbezitters in Westland adviseren in verweer te komen tegen deze onrechtvaardige belasting. Hier spelen namelijk exact dezelfde rechtsgronden als in Sittard-Geleen. Immers, in de aangekondigde bezuinigingen op de buitenruimte wordt zelfs gezegd dat de openbare vuilnisbakken, waaronder ook de hondenpoepbakken, nog minder frequent geleegd zullen gaan worden.

Kortom ook de aanslagen hondenbelasting in Westland zijn ten onrechte opgelegd. De gemeente Sittard-Geleen gaat in cassatie tegen de uitspraak maar LPF-westland denkt dat, gelet op de overwegingen van het Hof in den Bosch, de Hoge raad mee zal gaan in de uitspraak. Er is dus alle reden om (wanneer de bezwaartermijn van zes weken nog niet verstreken zijn!)  bezwaar te maken tegen de aanslagen hondenbelasting in Westland die deze maand in de brievenbus zal vallen. In elk geval is het verstandig om tegen nog komende nieuwe aanslagen bezwaar in te dienen. Een modelbezwaarschrift is te downloaden via de website van LPF-Westland. www.lpfwestland.nl

Fractie LPF-Westland