LPF Westland; gemeente verspilt half miljoen

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/04/2013 08:12 - Gewijzigd op 21/04/2013 08:22

Naaldwijk 21.04.2013 - Sinds begin vorig jaar heeft onze fractie gewag gemaakt van de interesse van een marktpartij voor de aankoop van de voormalige Bernadetteschool in Naaldwijk.  

Deze marktpartij heeft aangegeven de voormalige school om te bouwen naar een woon-zorgcomplex voor vermogende ouderen die op dit moment alleen nog buiten het Westland dergelijke huisvesting kunnen vinden, maar waarvan bekend is dat deze groep graag in Westland wil blijven. Met enige verbazing kwam het college vorig jaar plots met het idee Kunsthuis 18, kunstenaarscollectief WIT, Muziekcentrum Westland (popmusici) en de Muziekschool in het gebouw te gaan huisvesten.

Dat terwijl wethouder Weverling eerder in de discussie over het cultuurweb aangaf niet in stenen te willen investeren. Om überhaupt kunst- en cultuurverenigingen te kunnen huisvesten in het voormalig gebouw, zal er eerst grondig moeten worden gerenoveerd en is er zelfs sprake van de aanwezigheid van asbest. Wethouder Weverling raamt de renovatiekosten op € 500.000,- die hij vervolgens uit de pot “Sociaal Maatschappelijke Visie” wil ontrekken.

Dat terwijl die reservering niet voor verbouwingsactiviteiten is bestemd. Daarbij komt dat de kosten naar alle waarschijnlijkheid meer zullen bedragen dan de wethouder raamt. Daar staat dus de aankoop door een marktpartij tegenover. De hele zaak is sowieso vreemd, temeer daar het gemeentelijk beleid er vanwege de crisis op is gericht gemeentelijk vastgoed af te stoten. Komt nog bij dat de panden zoals de Leuningjes in Poeldijk, de Noviteit in Monster, maar ook overige gemeentelijk vastgoed in ’s-Gravenzande  met lege ruimtes te maken heeft of gewoon leeg staat.

Ook aan de eerdere toezegging dat voor eind maart van dit jaar een sluitende exploitatiebegroting zou worden overlegd als voorstel voor eventuele verhuur, is door het college niet voldaan. Slechts de mededeling dat volgens een gekunstelde financiële constructie van alleen rentebetaling over 20 jaar er wel mogelijkheden zouden zijn.

Kortom, de rationaliteit is wederom ver te zoeken en onze fractie vraagt zich dan ook af welke zaken er nu weer achter de coulissen spelen om wederom een forse onnodige kostenpost te gaan nemen in plaats van geld te ontvangen voor het gebouw van de voormalige Bernadetteschool. Onze fractie is van mening dat dit op deze manier niet kan en zal daarom in de raad van 23 april a.s. een motie indienen om verkoop en de komst van een woon-zorgcomplex van de Bernadetteschool mogelijk te maken.

Fractie LPF-Westland