LPF wil opheldering over vandalisme

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/05/2013 11:30 - Gewijzigd op 02/05/2013 11:34

Westland 02.05.2013 - LPF Westland is door de media benaderd over de (mogelijk forse) omvang van vandalisme in het algemeen. In steden als bijvoorbeeld Zoetermeer is er zelfs een heuse 'vandalismethermometer'  

die laat zien dat de jaarlijkse kosten oplopen tot boven de half miljoen euro. Zoetermeer zet daarbij ook in op “kostenverhaal” bij de daders.

In Westland schijnt alleen het vandalisme en daarmee verband houdende kosten rondom de jaarwisseling in beeld te worden gebracht, maar over de overige 51 weken schijnt er niets gemonitord te worden.

Onze vragen:

1. Klopt het dat er in de gemeente Westland geen  
    'vandalismethermometer' is die jaarrond de vormen van vandalisme
    inventariseert en de kosten inzichtelijk maken?

2. Zo ja, bent u bereid om iets dergelijk in te voeren?

3. Indien er wel een vorm van inventarisatie is, hoeveel schade is er dan
    op jaarbasis?

4. Heeft het verhalen van de schade op de daders prioriteit of wordt er
    alleen inzet gepleegd op het herstellen van de schade?

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave vd Meer