Meer handhaving bij blauwe parkeerzones in Westland

Gemeente Westland

Westland 17.12.2017 - De Buitengewoon Opsporingsambtenaar in Westland gaat meer handhaven op parkeren bij de blauwe zone. Zo moet u binnen

een blauwe zone gebruik maken van een parkeerschijf en mag u hier maximaal 1,5 tot 2 uur parkeren. Om inwoners te wijzen op de maximale parkeertijd bij de blauwe zones hangen door heel Westland en in verschillende winkels grote posters om hen te herinneren aan de maximale parkeertijd.

Parkeercontroles
De Boa’s controleren op een (correct ingestelde) blauwe schijf en of een auto niet te lang of verkeerd geparkeerd staat. Bij deze controles wordt er bij een overtreding een boete uitgeschreven. De boete bedraagt € 90 (+ € 9 administratiekosten). Riskeer geen boete en hanteer de regels voor de blauwe zones.

Blauwe zone
Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in een aantal Westlandse kernen een blauwe zone. U herkent de blauwe zone aan de borden aan het begin en het einde van de zone. U mag alleen parkeren in de parkeervakken met een blauwe lijn. Parkeren op die parkeerplaatsen is gratis met een blauwe parkeerschijf. De maximale parkeertijd staat op de borden aangegeven. Op de schijf geeft u het tijdstip aan waarop u begint met parkeren. De parkeerschijf moet u goed zichtbaar achter de voorruit van de auto plaatsen.