Meer mandaat voor de gemeenteraad

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/02/2013 10:06 - Gewijzigd op 20/02/2013 11:58

Westland 20.02.2013 - In de raadsvergadering van 19 februari jl. heeft onze fractie een motie ingediend waarin we meer duidelijkheid wilde over de functionele invulling van de ambtelijke organisatie,

de totale mandateringslijst met mandaten die het college heeft gegeven aan de organisatie en de wens om een discussie aan te gaan over de kaders voor de wijze van aansturen van de gemeentelijke organisatie. Reden voor de motie, die mede ondertekend werd door de fracties van LEO 2.0 en Westland Verstandig, lag in het feit dat er veel mis gaat de laatste jaren.

Het plotselinge ontslag van een afdelingshoofd die door de voorzieningenrechter terug werd gedraaid, was voor ons in december jl. de druppel. Maar ook de vele juridische problemen, het niet tijdig halen van bezuinigingsdoelstellingen en de houding jegens de raad waren een reden. De inbreng van onze fractie en de motie, leverde een pittig debat op over waar nu de bevoegdheden liggen van raad enerzijds en college anderzijds.

Opvallend daarbij was dat met name de partijen die zich kennelijk nooit verdiepen in de wetgeving daaromheen, samen met wethouder Weverling oreerde over artikel 160 gemeentewet. Maar daar ging de motie helemaal niet over.

Dat de raad het hoogste orgaan is in de gemeente en dus ook verantwoordelijk voor de huishoudelijke inrichting van de gemeente, ligt vast in andere artikelen van de gemeentewet. (147, met verwijzing naar 108). Wij willen gewoon optimaal geinformeerd worden en wij willen antwoord op onze aanvullende vragen.

Het duurde even voordat het doordrong wat nu precies de bedoeling was. Dat de raad wel degelijk een bevoegdheid heeft er iets van te vinden en kaders te stellen en dat we vooral ook een openbare discussie willen om zaken gewoonweg te verbeteren. Pas na anderhalf uur viel het kwartje. Werd de aanlevering van de functionele personeelslijst en mandateringslijst toegezegd en gaf het college aan vooral daarover met de raad in discussie te willen gaan.

Voldoende reden voor ons de motie overgenomen te verklaren en niet in stemming te brengen. Hoewel te verwachten was dat de coalitiepartijen zich niet herkenden in alle zaken die afgelopen jaren naar voren zijn gekomen als het gaat over de kwalitiet van de ambtelijke organisatie en dan met name de top, lopen wij zeker niet weg voor die verantwoordelijkheid.

Later dit jaar zullen we er, naar aanleiding van de door ons aangezwengelde discussie verder en inhoudelijk op door gaan in de gemeenteraad.