Minister gevraagd om aanpak lokale woningmarkt

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/02/2013 13:23 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 06.02.2013 - Het college van burgemeester en wethouders heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst gevraagd om aandacht voor de problemen op de Westlandse woningmarkt.  

Door de verkoop van een groot deel van de sociale huurwoningenvoorraad door Vestia, dreigt een onaanvaardbare afname van de voorraad betaalbare sociale huurwoningen en een toename van de wachttijd voor woningzoekenden.

“Met het oog op de sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen vindt Westland het belangrijk dat de voorraad betaalbare sociale huurwoningen behouden blijft”, aldus wethouder volkshuisvesting Mohamed el Mokaddem. “Door een combinatie van landelijke maatregelen zien wij het functioneren van de lokale volkshuisvesting in de knel komen.

Vestia moet woningen verkopen om een deel van haar schulden af te kunnen betalen. Aanscherping van de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) inzake kredietwaardigheid maakt het voor collega-corporaties onaantrekkelijk om de woningvoorraad van Vestia over te nemen. Dat geldt ook voor de eis dat de woningen verkocht moeten worden voor minimaal 70 % van de WOZ-waarde en het feit dat corporaties die het woningbezit van Vestia overnemen een verhuurders- en/of saneringsheffing moeten betalen.”

Samenwerking

De problemen op de woningmarkt in Westland spelen ook in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Samen met het Stadsgewest Haaglanden en deze gemeenten is Westland bezig de negatieve effecten van de saneringsmaatregelen met betrekking tot Vestia en de uitwerking van het Regeerakkoord op zowel gemeentelijk als regionaal niveau, in kaart te brengen.

Het college van Westland heeft minister Blok gevraagd de knelpunten bespreekbaar te maken tijdens het eerstvolgende algemeen overleg tussen de woningcorporaties en de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Aangeboden is om de uitkomsten van het onderzoek met de minister te delen en vervolgens gezamenlijk te komen tot werkbare oplossingen.