Minister Slob wijst komst islamitische school Westland opnieuw af

Gemeente Westland

Westland 23.05.2018 - Minister Arie Slob van Onderwijs heeft het plan van scholen 2017 – 2020 van de gemeente Westland opnieuw afgekeurd.

Dit schrijft hij vandaag in een brief aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelde het scholenplan in 2016 vast. Daarin had ook de aanvraag van de Islamitische Stichting voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre om een islamitische school in Westland op te richten een plek gekregen. Volgens minister Slob is, op basis van de bevolkingssamenstelling in Westland, de belangstelling voor islamitisch onderwijs onvoldoende bewezen.

Gemeenten en provincies krijgen samen 6,2 miljard extra

De minister herhaalt daarmee de uitspraak van zijn voorganger, staatssecretaris Dekker, die in 2016 stelde dat er in Westland te weinig moslimkinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Daardoor zou de stichtingsnorm van 257 leerlingen niet gehaald worden. De stichting ging tegen dit besluit in beroep en de Raad van State oordeelde dat onderwijsminister Slob een nieuw besluit moest nemen waarin beter onderbouwd was of voldoende belangstelling bestaat voor islamitisch onderwijs in Westland. Dat besluit heeft hij vanmiddag kenbaar gemaakt.

Yunus Emre heeft inmiddels een nieuwe aanvraag gedaan voor een islamitische school in Westland. Nu de minister van Onderwijs definitief heeft besloten de vorige aanvraag niet goed te keuren, wordt de nieuwe aanvraag in behandeling genomen. Het college toetst deze nieuwe aanvraag aan de wettelijke kaders. De gemeenteraad moet vervolgens voor 1 augustus 2018 besluiten op de aanvraag. Dat betekent dat behandeling van de aanvraag in de commissie MO van 18 juni en de gemeenteraad van 3 juli wordt verwacht.