Modern areaal cruciaal voor koploperspositie tuinbouw

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/11/2013 17:22 - Gewijzigd op 26/11/2013 18:19

Westland 26.11.2013 - Het tuinbouwbedrijfsleven en de greenportoverheden doen een dringend appèl op staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ),..

om de sector te helpen in de modernisering van de tuinbouw. Dijksma benadrukt in haar beleidsbrief Tuinbouw dat de sector een wereldspeler van formaat is, vooral als het gaat om productietechniek, innovatie, werkgelegenheid, en export. 

Sjaak van der Tak, voorman van de greenport overheden en Loek Hermans, boegbeeld Greenport Holland bedrijfsleven, willen echter ook aandacht van het Rijk voor twee urgente kwesties. Zij stellen dat als we niet vanuit alle partijen een stevige impuls geven aan de modernisering van ons teeltareaal en de verbinding tussen de mainports en de greenports, we onze koploperspositie op het spel zetten.

 

Duurzame oplossingen stagneren

De Nederlandse tuinbouwsector is  met haar innovatiekracht en technologische ontwikkelingen in staat om duurzame oplossingen aan te dragen voor de wereldvraagstukken van voedselzekerheid- en veiligheid, gezondheid en welbevinden. Echter, van het huidige tuinbouwareaal (glas, bomen en bollen) in Nederland, is ruim 15% verouderd areaal. Dit staat de ontwikkeling van deze duurzame oplossingen in de weg. In haar beleidsbrief geeft Dijksma aan, dat de modernisering opgepakt moet worden door provincie, gemeenten en bedrijfsleven. “Dat is onvoldoende”, zegt Sjaak van der Tak, naast burgemeester van Westland, ook voorzitter van de Greenport Holland overheden. “Wij kunnen dit niet alleen, daarvoor staat teveel op het spel. De greenports verdienen een gelijke behandeling als de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven.”

Verssector en de mainports

Loek Hermans, boegbeeld van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en voorzitter van Greenport Holland bedrijfsleven, is ook van mening dat voor een sector met zo’n groot nationaal belang, een gezamenlijke inspanning van alle partijen nodig is. “De modernisering in ruimtelijk perspectief vraagt om coördinatie en een stevige impuls.” Loek Hermans en Sjaak van der Tak hebben voor het Algemeen Overleg Tuinbouw op 28 november in de Tweede Kamer, een brief gestuurd waarin zij hun punt duidelijk maken. Naast modernisering, zetten zij ook in op een betere verbinding tussen de mainports (Schiphol en de Rotterdam) en de greenports. Dit geldt zowel voor de infrastructuur als voor de interactie tussen deze drie economische bolwerken. De combinatie van versproducten met de mainports en achterlandverbindingen zijn van grote waarde voor de greenports in Nederland als marktleider in versproducten.