Natuurpunt Westland trekt aan de bel!

Natuurpunt Westland

Westland 21.06.2018 - In de gemeente Westland staan ca. 40.000 bomen in de openbare ruimte, dat is nog geen 0.3 boom per inwoner. Helaas is een flink deel

van die bomen in slechte staat. Een deel is ziek door essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte of aantastingen bij de plataan, om enkele voorbeelden te noemen.

Helaas heeft dit tot gevolg dat bomen soms dood gaan of dat takken afsterven. Bij harde wind breken dode takken uit de bomen of gaan hele bomen plat. Het gaat om zeer veel bomen. De gemeente heeft de plicht te zorgen dat de openbare ruimte veilig is, maar ze verzorgt de bomen niet goed waardoor op veel plekken gevaarlijke situaties ontstaan. Vooral fietsers, wandelaars en zeker kinderen lopen gevaar een tak op hun hoofd te krijgen. Dat kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood als gevolg hebben.

Het is eenvoudig zelf te zien welke bomen een mankement vertonen, een rondje fietsen door de Westlandse straten en vooral vaak naar boven kijken. Je schrikt er van hoeveel bomen veel dood hout hebben dat een direct gevaar kan opleveren. Westlandse politici praten veel over veiligheid, maar dan hebben ze het over camera's en dergelijke. Gezien de urgentie van de ''staat der bomen'' is direct ingrijpen noodzakelijk. Nu hebben bomen nog blad en kan je dood hout gemakkelijk zien en dus verwijderen. Soms zal een hele boom, als die ziek is weg moeten. Bij een groot aantal essen is dit al het geval.

Enkele willekeurige voorbeelden hierna, dat mag de situatie duidelijk maken. Het is eenvoudig om zomaar 1000 fotovoorbeelden te geven van willekeurige bomen die er slecht aan toe zijn of waar dood hout in zit dat gevaarlijk kan zijn voor fietsers en voetgangers.

Natuurpunt Westland is voor vergroening van de gemeente. Goed onderhoud is belangrijk en dode en of gevaarlijke bomen moeten worden verwijderd. De gemeente moet werken aan meer en beter groen, beter onderhoud is daarbij een goede start en essentieel voor de veiligheid van burgers.

Een oproep aan de gemeente om per omgaande in actie te komen en de wegen weer veilig te maken door beter onderhoud aan de bomen. Westland heeft maar heel weinig bomen, laten we die we hebben dan ook goed verzorgen.