Nederlandse pensioenpotten en de EU bemoeizucht

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/06/2016 10:21 - Gewijzigd op 30/06/2016 13:49

Westlanden 29.06.2016 - Dat de regelzucht van de EU onbegrensd is mag duidelijk zijn, maar nu de Euro-ambtenaren zich met de Nederlandse pensioenpotten

gaan bemoeien heeft menigeen burger argwanend gemaakt. 

Staatssecretaris Jette Klijnsma stuurde deze week naar de tweede kamer een vertrouwelijke brief over een compromis voorstel voor de IORP richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision), die door de EU voor de pensioenen in Europa zijn opgesteld.

Doel van Brussel is pensioenfondsen om te vormen naar financiële dienstverleners die dan ook elders naar Europa kunnen verhuizen. Nederland vond dat veel te ver gaan en heeft de regelgeving afgezwakt. Toch zijn veel Nederlanders er niet gerust op

Collegevragen over schuldenbubbel in Westland

Westlanders.nu heeft daarom een paar vragen gesteld aan de woordvoerster van de staatssecretaris in hoeverre Brussel nu over de Nederlandse pensioenen gaat en zij verklaarde het volgende;

'Nee, het aanvullende pensioen in Nederland blijft een zaak voor sociale partners. Met deze richtlijn zijn een aantal algemene spelregels bepaald die voor alle pensioenfondsen in de EU gaan gelden. Maar dit komt grotendeels overeen met de spelregels die we in Nederland al hebben, bijvoorbeeld over welke informatie deelnemers krijgen en hoe pensioenfondsen omgaan met risico’s. 

Nu is het ook al mogelijk dat een pensioenfonds met Nederlandse deelnemers zich in een andere lidstaat vestigt. In de praktijk gaat het echter om enkele gevallen, meestal pensioenfondsen van bedrijven die medewerkers hebben in meerdere landen. Met deze richtlijn komen er extra spelregels om de deelnemers in zo’n geval te beschermen. Bijvoorbeeld dat de rechten van de deelnemers niet worden aangetast. De Nederlandse toezichthouder (de Nederlandse Bank) controleert dit.

Europa krijgt dus geen zeggenschap over het pensioengeld van de Nederlandse deelnemers.'