Negatief advies college over islamitische school in Westland

College Westland

Westland 06.08.2018 - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de nieuwe aanvraag van de Stichting Yunus Emre om in Westland

een islamitische basisschool op te richten niet goed te keuren. Volgens het college is de belangstelling voor islamitisch onderwijs in Westland onvoldoende bewezen.

Om te worden opgenomen in het ‘Plan van scholen basisonderwijs’ moet een aanvraag voor het oprichten van een islamitische basisschool aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Een daarvan is dat aan de hand van het belangstellingspercentage in een vergelijkbare gemeente wordt aangetoond dat er in Westland voldoende belangstelling is voor islamitisch onderwijs.

Onlangs oordeelde minister Slob van Onderwijs, net als daarvoor staatssecretaris Sander Dekker dat in 2016 al deed, dat er in Westland te weinig moslimkinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Daardoor zou de stichtingsnorm van 257 leerlingen niet gehaald worden. Beide bewindslieden waren van mening dat de situatie in Westland te veel verschilt van Maastricht, de gemeente die Yunus Emre in de eerste aanvraag als referentie had opgevoerd om de belangstelling voor islamitisch onderwijs aan te tonen. Yunus Emre heeft daarom een nieuwe aanvraag ingediend.

Genomineerden vrijwilligersprijs Loftrompet 2017 bekend

Niet vergelijkbaar
In de nieuwe aanvraag gebruikt Yunus Emre de gemeente Heerlen als referentiegemeente. Het college is echter van mening dat Westland en Heerlen te veel van elkaar verschillen. Niet alleen heeft Westland zowel absoluut als relatief minder basisschoolleerlingen met een herkomst uit een islamitisch land, ook voor wat betreft de ligging zijn er grote verschillen.

Het landoppervlak van Westland (81,24 km²) is bijna twee keer zo groot als dat van Heerlen (44,97 km²). Leerlingen van een Islamitische school in Westland krijgen te maken met grotere reisafstanden dan in het meer compacte Heerlen. Dit kan voor sommige ouders reden zijn om toch voor een school dicht bij huis te kiezen, wat niet zal bijdragen aan het halen van de stichtingsnorm. Het belangstellingspercentage voor het islamitisch onderwijs zoals dat voor Heerlen is vastgesteld, kan daarom volgens het college niet worden gehanteerd ten behoeve van de oprichting van een islamitische basisschool in Westland. De aanvraag voldoet daardoor niet aan de wettelijke eisen en moet daarom worden afgewezen.

Vervolg
De gemeenteraad moet voor 1 augustus 2018 besluiten op de aanvraag van Yunus Emre. Dat betekent dat behandeling van de aanvraag in de commissie MO van 18 juni en de gemeenteraad van 3 juli wordt verwacht.