Nieuw middel tegen naderende burn-out  

Drs. Maarten Anthonise

Westlanden 23.09.2015 - Binnenkort verschijnt in alle app-stores een nieuw middel tegen een naderende burn-out. Een app op de mobiele telefoon die iedere dag,

waar je ook bent, een overdenking of een bemoediging stuurt. Daaraan is een kleine, eenvoudige oefening of reflectie gekoppeld, die snel rust en bezinning brengen. Deze app is even simpel als effectief en is ontstaan in de praktijk van Maarten Anthonise, die onder meer  werkzaam is als personal coach en decaan aan een hogeschool. (foto bubbliciouslyme.files.wordpress.com)

Burn-out 

De groei van burn-out in deze veeleisende maatschappij is groot. Paul Rosemöller, voormalig GroenLinks politicus en tv-presentator, verklaarde enige tijd geleden in een tv-rapportage dat meer dan 30 procent van alle Nederlanders onder de dertig jaar minstens een keer een burn-out heeft gehad. Cijfers van het CBS uit 2011 geven aan dat ruim één op de acht werknemers burn-out gerelateerde klachten heeft, vooral die werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. 

Paul Verhaeghe, psychotherapeut en klinisch psycholoog, omschrijft in zijn laatste boek “Identiteit” op een onthutsende manier de resultaten van dertig jaar vrijemarktwerking, neoliberalisme, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit: wie geen succes heeft, zal ziek zijn. De dwang tot succes heeft een keerzijde: het leidt tot verlies van zelfbewustzijn, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens wordt eenzamer dan ooit. (Paul Verhaeghe in Identiteit, 2013) 

App 

Tot nu toe worden bemoedigingen vaak niet gekoppeld aan praktische oefeningen en reflecties. Dat leidt er toe dat mensen wel geïnspireerd raken om iets te doen aan hun naderende burn-out, maar niet weten hoe. Deze app koppelt inspiratie aan oefeningen en reflecties. 

Daardoor ontstaat de drive om zelfstandig reflecties en oefeningen uit te voeren en vol te houden. Maarten Anthonise: “Het werkt als jij werkt!” 

Voorbeeld van een inspiratie en een daaraan gekoppelde reflectie: 

15 januari  

Inspiratie: Je eigen weg   

Jouw pad is anders dat dan van alle anderen. Daarover hoef je je geen zorgen te maken. Het vraagt wel moed om jezelf te durven zijn en jouw pad te volgen, ook al doe je dat alleen.. Je hoeft je leven niet in te richten als een re-actie op de sympathieën of antipathieën van anderen. Als je jezelf serieus wilt nemen, zal je je eigen individuele pad moeten bewandelen, wil je jouw doel in je leven bereiken.  

Het kan zijn dat anderen zich niet prettig voelen bij de keuze waar jij voor staat, dan hoeven zij niet met je mee te gaan of jij hoeft niet met hen mee te gaan… Neem afscheid, dank voor de leerervaringen en ga je eigen weg. Je zult nieuwe mensen ontmoeten, die ook weer een poosje met je optrekken. En als jij dapper bent en je eigen weg blijft gaan, mag je ook weer van hen afscheid nemen als dat nodig blijkt. Steeds voor die eigen weg kiezen is de dans van het leven, de dans van jouw vrijheid..   

Bron: Vrij naar Paul Ferrini in Everyday Wisdom, 1997 (15-1).  

Reflectie:  

1. Een mens is een sociaal wezen, dat door samenleven leert en verdiept. Een mens zou geen afhankelijk wezen moeten zijn, die zijn verantwoordelijkheid uit handen geeft.  

2. Is het bij jou wel eens voorgekomen dat jij de neiging had bij een ander te blijven en  warme afhankelijkheid te verkiezen boven je eigen pad? Dat komt vaak voor. Het vergt lef om te vertellen dat je toch je eigen weg gaat en het wordt je vaak niet in dank afgenomen.

3. Ga vanaf vandaag proberen je eigen weg te volgen, ook al kom je dan wel eens alleen te staan. Je zult merken dat na de dip van je afscheid de trots van je authentieke beslissing steeds groter wordt en dat je die dip gaat overvleugelen. Dus.. gewoon doen!  

Deze methode heeft in de afgelopen jaren vooral bij jonge mensen goede resultaten opgeleverd. Later bleek dit ook het geval bij midlifers en senioren. De inhoud van de inspiraties is niet gebonden aan een bepaalde religie. De inspiraties hebben veel raakvlakken met mindfulness, tegenwoordig een belangrijk thema in de media.   

Uiteindelijk is er gekozen voor een app omdat die beschikbaar is op elke plek en elk moment van de dag dat mensen er gebruik van kunnen en willen maken. Omdat de aanschafkosten zeer gering zijn – nog geen drie euro per maand - is de app toegankelijk voor iedereen. De app met de naam ‘Snelweg naar de hemel, inspiraties tot ontspanning’, verschijnt 25 september.

Zeer recent is besloten de app ook in boekvorm met dezelfde titel aan te bieden, speciaal voor ouderen heeft het boek royale letters.  Zie daarvoor www.snelwegnaardehemel.nl