Nieuwjaarsspeech van LPF Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/01/2013 08:55 - Gewijzigd op 01/01/2013 09:00

Westland 01.01.2012 - Beste leden, donateurs,kiezers en belangstellenden. Het is al vele jaren een goede traditie dat de fractievoorzitter van de Lokale Politieke Federatie Westland een nieuwjaarstoespraak de wereld in helpt, dus bij deze treft u een epistel aan…

Verleden jaar heb ik een stukje geschreven over loverboys in het Westland. Samen met collega-raadslid vd Beukel van het CDA hebben wij afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd, waarbij duidelijk werd dat er inderdaad wel het een ander speelt binnen Westland, maar niet in bovengemiddelde mate. Kwalijk was het dan ook dat eerst het hele probleem in een persbericht van de politie ontkend werd, later is dat recht gezet.

Heel deze problematiek is een ingewikkelde materie waarbij je te maken hebt met landelijke wet- en regelgeving die het doen van aangifte tegen mogelijke loverboys niet makkelijk maakt en het feit dat de loverboys precies weten wat net wel en net niet kan. In de 2e kamer heeft Ahmed Marcouch van de PvdA zich inmiddels hard gemaakt om seksuele intimidatie op straat strafbaar te stellen. Dit kan een begin zijn voor een aanpak van een probleem wat vaak “onschuldig” begint. De gesprekken met jonge slachtoffers hebben diepe indruk op mij gemaakt en we zullen dan ook al het mogelijke blijven doen om op de een of andere manier de focus op het probleem te houden. Er is tussen politie, burgemeester en schooldirectie inmiddels een regelmatig overleg waar de problematiek maandelijks aan de orde komt!

Afgelopen jaar is in politiek opzicht een roerig jaar geweest, met als dieptepunt natuurlijk de besluitvorming over  2 gemeentehuizen en de komst van  Neerlands  grootste moskee in Naaldwijk. Niet uit te leggen aan de burgers en gevolg van een totaal gebrek aan leiderschap!

Intern rommelt het ook flink bij de Gemeente Westland en onder de ambtenaren heerst een angst- cq zwijgcultuur die haar weerga niet kent! LPF-Westland zal komende maanden hier flink mee aan de slag gaan omdat de verantwoordelijken die dit eigenlijk moeten doen gewoon verstek laten gaan.

Als raadslid word je vaak aangesproken op straat, in de winkel, in de kroeg, bij de sportvereniging etc. etc., met de vraag of je soms niet gek wordt van zoveel onnozel gepraat en urenlang gezwets in de raad… Helaas moet je dan die mensen vaak gelijk geven! Het is vaak voor mij als raadslid al niet te volgen wat er allemaal gebeurt, laat staan als je als burger naar dit theater zit te kijken. In maart 2014 zijn er weer verkiezingen en LPF-Westland gaat haar uiterste best doen om een lijst te presenteren met veel  kundige mensen uit het Westlandse bedrijfsleven, de sportverenigingen en de vele andere geledingen die het Westland kent, want ook wij zijn het oeverloze gezwets meer dan zat en zien met lede ogen dat het Westland achteruit holt met de huidige politieke verhoudingen.

LPF-Westland staat misschien bekend als een partij die zich af en toe wat ongenuanceerd  gedraagt, maar je weet wel wat je aan ons hebt! Wij draaien niet, blijven trouw aan ons verkiezingsprogramma en aan onze kiezers! Daarmee wijken wij af van wat kennelijk “normaal” is binnen de politiek… LPF-Westland is dan ook eigenlijk geen standaard politieke partij, maar gewoon een groep hardwerkende Westlanders die het beste voorhebben met het Westland, haar inwoners en bedrijven. En ja, daarvoor moet je plaatsnemen in de gemeenteraad, maar wij hebben het volste vertrouwen dat we vanaf maart 2014 het Westland op onze manier kunnen gaan besturen : Zakelijk met een hart!

Zoals ons grote voorbeeld, Pim Fortuyn, het 11 jaar geleden al zei : “kom uit je luie stoel als je vind dat het niet goed gaat met dit land”, zo zullen wij u lopende dit jaar gaan benaderen om mee te denken en vooral mee te doen met ons om Westland op het niveau te krijgen in 2014 waar het hoort!

In 2013 zal LPF Westland datgene doen wat u van haar mag verwachten :  oppositie voeren waar het moet en constructief meewerken waar het mogelijk is. Meer smaken hebben we niet : iets is recht, of iets is krom…

Ik wens u allen een goed en gezond 2013 en uiteraard zullen wij in 2013 weer voor u klaar staan!

LPF-Westland : Westlanders voor het Westland!

Dave van der Meer

Fractievoorzitter LPF-Westland