Ook in mei minder immigratie

CBS

Nederland 30.06.2020 - Net als in april was het aantal immigranten in mei bijna de helft lager dan in dezelfde maand vorig jaar.


Bijna 9 duizend immigranten vestigden zich in mei in Nederland. Een vrijwel even groot aantal emigranten vertrok naar het buitenland. Per saldo kwamen er ruim 200 inwoners bij door buitenlandse migratie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Na de invoering van de coronamaatregelen in maart halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. Het aantal emigranten daalde ook, maar minder sterk. De bevolkingsgroei door buitenlandse migratie kwam daardoor vrijwel tot stilstand. Dit beeld veranderde in mei nog nauwelijks. Er vestigden zich net wat meer mensen dan er naar het buitenland vertrokken. Tot het uitbreken van de coronapandemie was buitenlandse migratie nog de belangrijkste drijver van de bevolkingsgroei.

Lichte toename immigranten uit Europa
Het aantal immigranten met een achtergrond in de EU was in mei licht hoger dan in april. Het aantal emigranten kwam wat lager uit. Per saldo schreven zich daardoor weer wat meer Europeanen in bij een Nederlandse gemeente dan er vertrokken. In april was er nog een vertrekoverschot.

Binnen Europa nam vooral het aantal migranten met een Oost-Europese achtergrond toe. Per saldo kwamen er bijna duizend inwoners bij uit een van de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). Het aantal migranten met een achtergrond in Zuid-Europa nam net als in april per saldo nog af. Toon tabelMigratiesaldo, per maand Minder Nederlandse migranten Direct na het invoeren van de coronamaatregelen in de tweede helft van maart keerden relatief veel Nederlanders terug, terwijl het aantal dat naar het buitenland verhuisde juist afnam. Daarna is zowel het aantal Nederlandse immigranten als emigranten gedaald. Vooral de emigratie is laag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In mei vertrokken bijna 800 Nederlanders, een kleine duizend minder dan in mei 2019. Per saldo kwamen er in mei bijna 750 Nederlandse inwoners door buitenlandse migratie bij.

Bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas
De totale bevolkingsgroei kwam in mei uit op ruim 1 300 inwoners. In mei werden ruim duizend kinderen meer geboren dan er inwoners overleden. In april kromp de bevolking nog met een recordaantal van ruim 5 600 inwoners. In die maand viel de piek van de coronasterfte. In mei daalde het aantal mensen dat overleed, waardoor de sterfte weer lager uit kwam dan het aantal geboorten.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.