Op vakantie met het Nederlandse Rode Kruis

Rode Kruis afdeling Westland

Westlanden 16.05.2015 - Op vakantie gaan, wie wil dat nou niet? Voor niet iedereen is dit zomaar weggelegd. Zo zijn er

mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen, een handicap hebben of in een sociaal isolement zitten. Voor deze mensen organiseert het Rode Kruis Westland al jaren vakanties naar bijvoorbeeld de Rode Kruis hotels De Valkenbeg, De Paardenstal en IJsselvliedt of met de Rode Kruis boot Henry Dunant. Vakanties waarbij u onbezorgd kunt genieten omdat u wordt begeleid en verzorgd door vrijwilligers. Ook voor gezinnen zijn er mogelijkheden.

Wilt u ook eens onbezorgd op vakantie of kent u iemand die dit wel zou willen, neemt u dan contact op met Mevrouw E. van den Bosch-Romein via telefoonnummer 0174-625702. 

Het Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis is in heel Nederland te vinden, het is een landelijke organisatie die bestaat uit ongeveer 330 afdelingen waarbij binnen een bepaalde regio afdelingen samenwerken. Het Rode Kruis levert een bijdrage aan een vreedzame, meer tolerante en meer humane samenleving en doet dit op verschillende manieren.

Internationaal door het verstrekken van financiële hulp bij rampen en internationale project(en). Regionaal door de organisatie van diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld mantelzorg ondersteuning, cursus mobieltjes, EHBO cursussen, hulpverlening bij evenementen en aangepaste vakanties met de boot H. Dunant voor mensen met medische of sociale beperkingen.   

Rode Kruis afdeling Westland