Openingstijden en huisvuilinzameling op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Gemeente Westland

Westland 11.04.2019 - Tijdens het paasweekend van 19 tot 22 april gelden afwijkende tijden en ophaaldagen van uw huisvuil.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

Op Goede Vrijdag, 19 april, zijn alle gemeentekantoren gesloten. Voor uw grofvuil is de milieustraat Naaldwijk open op de gebruikelijk tijden. De huisvuilinzameling op Goede Vrijdag verloopt volgens het normale rooster.

Geen gevaarlijke situaties met afvalbakken buitengebied

Maandag 22 april (Tweede Paasdag)

Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, zijn de gemeentekantoren en milieustraten gesloten. 

De route huisvuilinzameling van het GFT (groene huisvuilbak) in ’s-Gravenzande en de inzameling GFT van de hoogbouw in Monster en Poeldijk en het restafval van de hoogbouw in De Lier, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen komt op Tweede Paasdag te vervallen. Dit wordt opgehaald op zaterdag 20 april.